Betekenis van:
oponthoud

oponthoud (het ~)
Zelfstandig naamwoord
 • tijd waarin niets gebeurt
"uren/maanden/jaren oponthoud"
"oponthoud veroorzaken"

Hyperoniemen

Hyponiemen

oponthoud
Zelfstandig naamwoord
 • het verblijven

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

 1. Hef elk oponthoud op, voor wie voorbereid is, is uitstellen altijd schadelijk geweest.
 2. Oponthoud
 3. Oponthoud tijdens het vervoer
 4. Minder oponthoud aan de grens, op de vraag gericht padgebruik.
 5. Ondersteuning voor kortere vervoerstijden door minder oponthoud aan de grens.
 6. Nodeloos oponthoud tussen het laden en het vertrek moet voorkomen worden.
 7. In gevallen waar onnodige aanhouding of onnodig oponthoud wordt gesteld, ligt de bewijslast bij de eigenaar of de exploitant van het schip.
 8. De afstand in kilometers door Zwitserland wordt in verband met het oponthoud aan de grens en de omstandigheden van het wegverkeer aangepast door bijtelling van 60 km.
 9. De bevoegde autoriteit neemt de nodige maatregelen om oponthoud tijdens het vervoer, dan wel of het lijden van dieren te voorkomen of tot een minimum te beperken wanneer onvoorziene omstandigheden de toepassing van deze verordening verhinderen.
 10. het transport wordt zonder oponthoud tot de plaats van bestemming uitgevoerd, en de omstandigheden voor het welzijn van de dieren worden regelmatig gecontroleerd en naar behoren in stand gehouden;
 11. De Europese elektronische tolheffingsdienst moet op zodanige wijze worden ontworpen dat het systeem, zelfs wanneer bepaalde onderdelen slecht functioneren of uitvallen, zijn missie voort kan zetten, met zo min mogelijk oponthoud voor de EETS-gebruikers, al voorziet het daarbij slechts in een beperkte dienstverlening.
 12. Ook de aanvullende te compenseren kosten met betrekking tot het verlengde oponthoud van een vliegtuig in Canada tijdens de bewuste periode, namelijk 12967457 GRD (ongeveer 38056 EUR) en de kosten om op 11 september een vlucht naar Athene terug te sturen die eigenlijk de Verenigde Staten als bestemming had, namelijk een extra bedrag van 1165600 GRD of 3421 EUR, passen in die aanpak.
 13. Indien zich een EETS-storing voordoet die onder de verantwoordelijkheid van de tolheffende instantie valt, voorziet de tolheffende instantie in een beperkte dienstverlening waarbij voertuigen die zijn uitgerust met de in lid 5 bedoelde apparatuur zich veilig kunnen verplaatsen met zo min mogelijk oponthoud en zonder als tolontduikers te worden aangemerkt.
 14. De eerste betreft het verlengde oponthoud van een vliegtuig in Canada gedurende de hele periode in kwestie; de kosten daarvan belopen 12967457 GRD of ongeveer 38056 EUR. De tweede kostenpost betreft de terugkeer op 11 september van een vlucht uit Athene met bestemming de Verenigde Staten die extra kosten ten belope van 1165600 GRD of 3421 EUR heeft veroorzaakt.
 15. De lidstaten streven ernaar dat wegcontroles doeltreffend en snel worden uitgevoerd, zodat de controle in zo kort mogelijke tijd en met zo min mogelijk oponthoud voor de bestuurder wordt afgerond, evenwel zonder dat de goede uitvoering van de bij deze richtlijn opgelegde taken in het gedrang komt.