Betekenis van:
overtuiging

overtuiging (de ~ | meervoud overtuigingen)
Zelfstandig naamwoord
 • het hebben van een vaste mening, vast geloof
"godsdienstige overtuiging"
"met overtuiging"

Hyperoniemen

Hyponiemen

overtuiging (de ~ | meervoud overtuigingen)
Zelfstandig naamwoord
 • vaststaande mening omtrent iets
"naar [mijn] stelligste overtuiging"
"tot de overtuiging komen"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

overtuiging
Zelfstandig naamwoord
 • een sterke mening of geloof
"Ik ben van overtuiging dat ik gelijk heb."

Voorbeeldzinnen

 1. Een mening is alleen schokkerend wanneer ze een overtuiging is.
 2. En vanavond denk ik aan alles dat zij in haar eeuw in Amerika heeft gezien; het lief en het leed; het vallen en het opstaan, de keren dat ons gezegd werd dat we het niet kunnen, en de mensen die voortzetten met die Amerikaanse overtuiging: we kunnen het wel.
 3. Deze overtuiging van de Commissie lijkt te worden gedeeld door bepaalde financiële partijen.
 4. Naar de stellige overtuiging van de Commissie vormt betaaltelevisie (pay-tv) een van gratis televisie gescheiden markt [59].
 5. Met „godsdienst” wordt in het algemeen gedoeld op personen die worden gedefinieerd op basis van hun godsdienstige overtuiging of geloof.
 6. niemand discrimineren op grond van geslacht, ras of etnische afkomst, godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid, en
 7. Artikel 13 van het Verdrag bepaalt dat discriminatie op grond van geslacht, ras of etnische afstamming, godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid moet worden bestreden.
 8. Aangezien de belastingstelsels van de EVA-staten momenteel niet zijn geharmoniseerd, bestaat de overtuiging dat de beide alternatieven mogelijk moeten blijven.
 9. De keuze van de tijdelijke functionarissen geschiedt zonder onderscheid ten aanzien van ras, politieke, levensbeschouwelijke of godsdienstige overtuiging, geslacht of seksuele gerichtheid, burgerlijke staat of gezinssituatie.
 10. het leven en de vrijheid worden niet bedreigd om redenen van ras, religie, nationaliteit, lidmaatschap van een bepaalde sociale groep of politieke overtuiging, en
 11. De grenswachters voeren de grenscontroles uit zonder discriminatie van personen op grond van hun geslacht, ras, etnische oorsprong, godsdienst, overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid.
 12. bij te dragen tot de opheffing van elke vorm van discriminatie op grond van geslacht, ras of etnische afstamming, godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid.
 13. Bij de uitvoering van hun werkzaamheden dienen consulaire medewerkers zich te onthouden van discriminatie op grond van geslacht, afkomst, godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid.
 14. IN DE OVERTUIGING dat de onderlinge betrekkingen zich zo hebben ontwikkeld dat zij verder reiken dan het bestek van de in 1986 gesloten overeenkomst,
 15. In de wet en in de praktijk het recht garanderen op volledige uitoefening van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden, door alle individuen, zonder discriminatie en ongeacht hun taal, politieke overtuiging, geslacht, ras of etnische afstamming, godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele gerichtheid.