Betekenis van:
proces-verbaal

proces-verbaal (het ~ | meervoud processen-verbaal)
Zelfstandig naamwoord
 • verslag v.e. overtreding
"een proces-verbaal opmaken"

Hyperoniemen

Hyponiemen

proces-verbaal
Zelfstandig naamwoord
 • bekeuring
"Ik kreeg een proces-verbaal."
proces-verbaal
Zelfstandig naamwoord
 • de akte waarmee een overheidsambtenaar verslag uitbrengt over wat hij in de uitoefening van zijn functies heeft verricht
proces-verbaal
Zelfstandig naamwoord
 • bon; bekeuring; bekeuring

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

 1. Proces-verbaal van overeenstemming
 2. Begrotingsjaar van het eerste proces-verbaal
 3. Begrotingsjaar van het eerste proces-verbaal over de onregelmatigheid
 4. Proces-verbaal van 15 april 1958: doc. 368/58.
 5. Het proces-verbaal, of de hoofdpunten ervan, worden de Commissie op haar verzoek medegedeeld.
 6. Beide partijen ontvangen een afschrift van het ondertekende proces-verbaal van regeling.
 7. Het aldus ondertekende proces-verbaal van regeling is voor de partijen bindend.
 8. Ten blijke van aanvaarding wordt dit proces-verbaal door de partijen ondertekend.
 9. Van de daaruit voortvloeiende dialoog wordt een volledig proces-verbaal opgesteld.
 10. De jury kan de gegadigden uitnodigen de in het proces-verbaal vermelde vragen te beantwoorden, teneinde een project te verduidelijken.
 11. bij ontslagneming: de datum waarop het Parlement heeft geconstateerd dat de zetel vacant is overeenkomstig het proces-verbaal van ontslagneming,
 12. Wordt er een regeling bereikt, dan stelt de bemiddelaar hiervan een proces-verbaal op, dat hij ondertekent.
 13. Het arbitragepanel laat van elke hoorzitting een proces-verbaal opmaken, dat zo spoedig mogelijk aan de partijen wordt verstrekt.
 14. Volgens punt IV van het goedgekeurde proces-verbaal van de overeenkomst moet het tariefcontingent voor 2006 daarom met 10 % worden verhoogd.
 15. Een proces-verbaal van rectificatie van het tweede aanvullend protocol in het Spaans is bekendgemaakt in PB L 255 van 23.9.2008, blz. 34.