Betekenis van:
bon

bon
Zelfstandig naamwoord
 • papieren bewijs dat je ergens recht op hebt
"op de bon"
"Op vertoon van deze bon kunt u straks uw jas ophalen bij de garderobe."

Hyperoniemen

bon
Zelfstandig naamwoord
 • stukje papier dat als tegoedbewijs dienst doet
"Er zit een bon bij van tien punten."
bon
Zelfstandig naamwoord
 • een rantsoeneringsbewijs
"De suiker is op de bon."
bon
Zelfstandig naamwoord
 • een opgelegde boete of bekeuring
"Hij kreeg weer een bon voor te hard rijden."
bon (de ~ | meervoud bonnen)
Zelfstandig naamwoord
 • kwitantie; papiertje met prijzen
"heb je de bon nog?, want zonder bon geen ruiling"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

bon (de ~ | meervoud bonnen)
Zelfstandig naamwoord
 • bon; bekeuring; bekeuring
"op de bon [gaan/zetten]"
"een bon krijgen"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

bon (de ~ | meervoud bonnen)
Zelfstandig naamwoord
 • bon met geldwaarde; waardebon.
"Hij vroeg een bon voor zijn verjaardag."
"Ik heb hier nog een bon waarmee je morgen 15% korting krijgt,"

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. Ik wil geen verdomde bon, geef me gewoon geld!
 2. BON
 3. Bon, aangehaald in voetnoot 37.
 4. de bon bevat een verklaring van de begunstigde waaruit blijkt dat de hoeveelheid boter daadwerkelijk op grond van die bon is gekocht en overgenomen;
 5. Le Préfet face à l'inexécution par une collectivité territoriale d'un jugement la condamnant pécuniairement; P. Bon, RFDA — maart/april 2006, blz. 341.
 6. De eigendom van de alcohol waarvoor een afhaalbon wordt afgegeven, gaat over op de datum die in de bon is vermeld en die niet later mag vallen dan acht dagen na de datum waarop de bon is afgegeven; de betrokken hoeveelheden worden geacht op die datum te zijn uitgeslagen.
 7. In artikel 78 van Verordening (EG) nr. 1898/2005 is evenwel bepaald dat de boter mag worden overgenomen vanaf de twintigste dag van de maand die aan de op de bon vermelde kalendermaand voorafgaat, tot en met de tiende dag van de maand die volgt op de op de bon vermelde kalendermaand.
 8. Prijsberekenende werktuigen mogen alleen andere functies dan artikelgewijze weging en prijsberekening verrichten indien alle aanwijzingen met betrekking tot elke verrichting duidelijk, ondubbelzinnig en overzichtelijk op een voor de klant bestemde bon of etiket worden afgedrukt.
 9. „Het is dus tegen juni 2003 dat de financieringsproblemen van France Télécom van cruciaal belang of zelfs onontwarbaar zouden worden”, in de woorden van de voormalige president van de groep, Michel Bon (eigen vert.).
 10. Bovendien leek het plan dat Michel Bon toentertijd presenteerde, niet relevant in de ogen van de markt en werd het gevolgd door een verlaging van de rating van France Télécom door de ratingbureaus.
 11. Op 12 september heeft de regering publiek meegedeeld dat zij het ontslag van Michel Bon, de bestuursvoorzitter (PDG) van France Télécom, aanvaardde, zonder evenwel de aanstelling van een nieuwe bestuursvoorzitter bekend te maken.
 12. De in artikel 14, lid 3, onder d), bedoelde zekerheid wordt vrijgegeven zodra de inschrijver aan wie is toegewezen, de totale in de leveringsbon vermelde hoeveelheid binnen de in die bon bepaalde termijn heeft geleverd en nadat is geconstateerd dat aan de in artikel 2 vastgestelde eisen is voldaan.
 13. In dit verband is de toelichting van Michel Bon, voormalig bestuursvoorzitter van France Télécom, voor diezelfde onderzoekcommissie nog duidelijker (eigen vert.):„Het is een vast gegeven dat nooit met een negatief scenario werd rekening gehouden: dat voor ons de toegang tot de kapitaalmarkt zou worden afgesloten.
 14. Wat de in artikel 1, onder b), punt iii), van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde steun voor de aankoop van boter door instellingen en gemeenschappen zonder winstoogmerk betreft, vindt het ontstaansfeit voor de wisselkoers plaats op de eerste dag van de geldigheidsduur van de in artikel 75, lid 1, van die verordening bedoelde bon.
 15. De in artikel 15, lid 3, onder d), bedoelde zekerheid wordt vrijgegeven zodra de verkoper de in de leveringsbon vermelde hoeveelheid binnen de in die bon bepaalde termijn heeft geleverd en nadat is geconstateerd dat aan de in artikel 2 vastgestelde eisen is voldaan.