Betekenis van:
raszuiver

raszuiver
Bijvoeglijk naamwoord
 • op-en-top

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. die rasecht en voldoende raszuiver zijn;
 2. Het zaaizaad moet voldoende raszuiver zijn.
 3. Het zaad moet voldoende rasecht en raszuiver zijn.
 4. Het zaad moet voldoende rasecht en raszuiver zijn.
 5. Het gewas moet voldoende rasecht en raszuiver zijn wat de kenmerken van de kruisingspartners betreft.
 6. Het gewas is rasecht en raszuiver en, zo nodig, ook wat de kloon betreft.
 7. Raszuiver bedrijf, vermeerderingsbedrijf, bedrijf met zuigende biggen, gesloten bedrijf, bedrijf met zuigende biggen en gespeende biggen
 8. Het gewas moet voldoende rasecht en raszuiver zijn wat de eigenschappen van de kruisingspartners betreft, inclusief de mannelijke steriliteit.
 9. Met het oog op de correcte toepassing van bovenbedoelde communautaire regeling, moet het begrip raszuiver fokrund worden gepreciseerd.
 10. voor koeien en vaarzen: een afstammingsbewijs of een bewijs van inschrijving in het rundveestamboek, waaruit blijkt dat de dieren raszuiver zijn.
 11. Het gewas moet voldoende rasecht en raszuiver zijn; een gewas van een ingeteelde stam moet voldoende echt en zuiver zijn met betrekking tot zijn eigenschappen.
 12. Het zaaizaad moet voldoende rasecht en raszuiver zijn wat betreft de kenmerken van de kruisingspartners, met inbegrip van de mannelijke steriliteit of herstel van de fertiliteit.
 13. Het zaad moet voldoende rasecht en raszuiver zijn of, in het geval van zaad van een ingeteelde stam, voldoende echt en zuiver zijn met betrekking tot zijn eigenschappen.
 14. Krachtens Richtlijn 94/28/EG en onverminderd de Gemeenschapswetgeving inzake de diergezondheid en de volksgezondheid mogen dieren slechts als „raszuiver” of „hybride” worden ingevoerd als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.
 15. Het teeltmateriaal is rasecht en raszuiver en zo nodig zuiver wat de kloon betreft; bij het in de handel brengen van het standaardteeltmateriaal is een tolerantie van 1 % toegestaan.