Betekenis van:
rationeel

rationeel
Bijvoeglijk naamwoord
 • ten volle uitrekenbaar
"rationele getallen"

Synoniemen

Hyperoniemen

rationeel
Bijvoeglijk naamwoord
 • op redelijke overwegingen gebaseerd
"Een rationele benadering van het geschil in het Midden-Oosten is vaak ver te zoeken."
rationeel
Bijvoeglijk naamwoord
 • mbt. het verstand; met kennis te maken hebbend; verstandelijk; rationeel; verstandelijk, verstandig
"een ratione(e)l(e) verklaring/argument/overweging/beslissing"

Synoniemen

Hyperoniemen

rationeel
Bijvoeglijk naamwoord
 • waarbij aan alles behoorlijk gedacht is

Synoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. Zijn argument was verre van rationeel.
 2. behoedzaam en rationeel gebruik van natuurlijke hulpbronnen;
 3. energie-efficiëntie en een rationeel gebruik van energiebronnen te stimuleren;
 4. Energie-efficiëntie en rationeel gebruik van hulpbronnen (Save)
 5. Acties ter bevordering van energie-efficiëntie en rationeel gebruik van energiebronnen kunnen betrekking hebben op:
 6. Een rationeel gebruik van de HFR voor een breed scala van disciplines.
 7. Italië is daarom van mening dat de in de overeenkomst gemaakte keuzen rationeel waren.
 8. Het zou rationeel zijn omdat de drempelwaarde overeenstemt met die van de BTW.
 9. Volgens de Franse autoriteiten is de drempelwaarde voor de belasting gebaseerd op een objectief en rationeel criterium.
 10. de regeling van het vervoer binnen één en dezelfde vervoerstak via trajecten die uit bedrijfseconomisch oogpunt het meest rationeel zijn;
 11. Onder die omstandigheden diende de Commissie na te gaan of ENEL een kunstmatig laag gehouden tarief toepaste, dan wel handelde als een rationeel opererende marktdeelnemer.
 12. Bijzondere aandacht zal worden besteed aan de coördinatie van aspecten in verband met rationeel en efficiënt energiegebruik binnen het kaderprogramma en met andere communautaire beleidsmaatregelen en programma's.
 13. verbetering van de energie-efficiëntie en bevordering van rationeel energiegebruik, met name in de bouwnijverheid en in de industrie, met uitzondering van acties die onder artikel 41 vallen;
 14. Een doelmatig, behoedzaam, rationeel en duurzaam energiegebruik geldt onder meer voor aardolieproducten, aardgas en vaste brandstoffen die essentiële energiebronnen, maar tevens de belangrijkste emissiebronnen van kooldioxide zijn.
 15. De Belgische autoriteiten geven echter geen enkele indicatie van de kosten van liquidatie en leggen ook niet uit waarom een sluiting niet rationeel was geweest.