Betekenis van:
rechtsgebied

rechtsgebied
Zelfstandig naamwoord
 • rechts- of ambtsgebied; rechtsgebied

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

rechtsgebied
Zelfstandig naamwoord
 • al wat behoort tot de rechtspraak

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

 1. het rechtsgebied waaronder de pool van activa valt;
 2.  kosten die worden gemaakt vóór de verlening van het recht in het eerste rechtsgebied: …
 3. de in bijlage III genoemde bijkantoren en dochtermaatschappijen, binnen hun rechtsgebied, van in Iran gevestigde banken,
 4. De lidstaten betrachten waakzaamheid ten aanzien van de verrichtingen van financiële instellingen binnen hun rechtsgebied met
 5. Cessies tot zekerheid zullen rechtsgeldig en afdwingbaar zijn onder het recht van [rechtsgebied].
 6. de in bijlage IV genoemde bijkantoren en dochtermaatschappijen, buiten hun rechtsgebied, van in Iran gevestigde banken,
 7. kosten die worden gemaakt vóór de verlening van het recht in het eerste rechtsgebied: …
 8. Alle lidstaten moeten in hun rechtsgebied ervoor zorgen dat systematisch technische controle van hoog niveau plaatsvindt.
 9. De lidstaten kunnen het stelsel van de titels II en VII binnen hun rechtsgebied toepassen.
 10. Deze gegevensposten hebben betrekking op een NHTO-regeling die een NCB in haar rechtsgebied kan invoeren.
 11. het recht van het rechtsgebied waarin de tegenpartij haar statutaire zetel heeft en, indien het een buitenlands bijkantoor van een onderneming betreft, tevens het recht van het rechtsgebied waarin het bijkantoor is gevestigd;
 12. bijkantoren en dochtermaatschappijen, buiten hun rechtsgebied, van in de DVK gevestigde financiële entiteiten, als genoemd in bijlage V, en
 13. bijkantoren en dochtermaatschappijen, binnen hun rechtsgebied, van in de DVK gevestigde financiële entiteiten, als genoemd in bijlage IV;
 14. De lidstaten voeren een passend stelsel in voor toezicht en controle op de overbrengingen van afvalstoffen uitsluitend binnen hun rechtsgebied.
 15. Elke lozing van dien aard behoeft de goedkeuring van elke regering binnen wier rechtsgebied wordt overwogen de lozing te doen plaatsvinden.