Betekenis van:
jurisdictie

jurisdictie (de ~ | meervoud jurisdictiën, jurisdicties)
Zelfstandig naamwoord
 • rechts- of ambtsgebied; rechtsgebied
"onder jurisdictie van iemand staan/vallen"
"buiten/onder de jurisdictie vallen"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

jurisdictie (de ~ | meervoud jurisdictiën, jurisdicties)
Zelfstandig naamwoord
 • bevoegdheid tot een recht; bevoegdheid; rechts- of bestuursbevoegdheid; rechterlijke bevoegdheid
"jurisdictie hebben/uitoefenen"

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. Gehele sector buiten gebieden onder nationale jurisdictie
 2. Met uitzondering van wateren onder nationale jurisdictie (EEZ's).
 3. 281,18–  XII (EG-wateren en wateren niet onder de souvereniteit of jurisdictie van derde landen)
 4. Beperken van de jurisdictie van de militaire rechtbanken tot uitsluitend militaire verplichtingen van militair personeel.
 5. „gereglementeerd gebied” dat deel van het verdragsgebied dat buiten de onder nationale jurisdictie vallende gebieden ligt.
 6. „internationale wateren”, wateren die niet onder de soevereiniteit of jurisdictie van een staat vallen.
 7. EG-wateren en wateren niet vallende onder de soevereiniteit of jurisdictie van derde landen van III
 8. EG-wateren en wateren niet vallende onder de soevereiniteit of jurisdictie van derde landen van IX
 9. EG-wateren en wateren niet vallende onder de soevereiniteit of jurisdictie van derde landen van X
 10. EG-wateren en wateren niet vallende onder de soevereiniteit of jurisdictie van derde landen van XII
 11. VI, VII, (EG-wateren en wateren niet onder de soevereniteit of jurisdictie van derde landen)
 12. geen ongeoorloofde visserijactiviteiten uitoefenen in de gebieden die binnen het verdragsgebied onder nationale jurisdictie vallen, en
 13. EG-wateren en wateren niet vallende onder de soevereiniteit of jurisdictie van derde landen van VI
 14. „internationale wateren”: wateren die niet onder de soevereiniteit of jurisdictie van enige staat vallen;
 15. aan boord van vlieg- of vaartuigen die onder de jurisdictie van een lidstaat vallen;