Betekenis van:
rechtsbevoegdheid

rechtsbevoegdheid (de ~)
Zelfstandig naamwoord
 • bevoegdheid tot een recht; bevoegdheid; rechts- of bestuursbevoegdheid; rechterlijke bevoegdheid
"een persoon met volledige rechtsbevoegdheid"

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. Zorgen voor soepele overdracht van de militaire rechtsbevoegdheid aan de burgerlijke rechtbanken, overeenkomstig het Constitutioneel Handvest.
 2. De CTF moet rechtsbevoegdheid hebben en moet zijn ingeschreven in het handelsregister van de verantwoordelijke lidstaat.
 3. aan boord van vliegtuigen of vaartuigen die onder de rechtsbevoegdheid van een lidstaat vallen;
 4. aan boord van vlieg- of vaartuigen die onder de rechtsbevoegdheid van een lidstaat vallen;
 5. Het Hof van Justitie heeft rechtsbevoegdheid in geschillen over de vergoeding van dergelijke schade.
 6. [Rechtsbevoegdheid] De Unie heeft op het grondgebied van elke verdragsluitende partij, overeenkomstig de wetgeving die op dat grondgebied van toepassing is, de rechtsbevoegdheid die nodig is om de doelstellingen van de Unie te verwezenlijken en haar taken te verrichten.
 7. ze hebben betrekking op een gebied waar een lidstaat rechten ten aanzien van de rechtsbevoegdheid heeft en/of uitoefent;
 8. Zij geniet in de lidstaten de ruimste rechtsbevoegdheid die krachtens de wetgeving van die lidstaten aan rechtspersonen wordt verleend.
 9. Een plaatselijke vertegenwoordiging kan aan die voorwaarde voldoen wanneer zij overeenkomstig de wetgeving van de betrokken lidstaat rechtspersoonlijkheid heeft en onder de rechtsbevoegdheid van diens rechtbanken valt.
 10. Hiertoe kunnen de lidstaten besluiten dat een specifieke instantie exclusieve rechtsbevoegdheid voor beroepen tegen opdrachten op het gebied van defensie en veiligheid heeft.
 11. De EVDA beschikt over de vereiste rechtsbevoegdheid, met name om overeenkomsten en administratieve regelingen te sluiten en een bankrekening te houden.
 12. Zij bezit op het grondgebied van elk van haar leden de ruimste rechtsbevoegdheid die door de wetgeving van het betreffende lid aan rechtspersonen wordt toegekend.
 13. Door administratieve grenzen gescheiden lokale, regionale en nationale bestuurlijke eenheden die deel uitmaken van gebieden waarover de lidstaten rechtsbevoegdheid hebben en/of uitoefenen.
 14. op het grondgebied van de Gemeenschap, met inbegrip van haar luchtruim en aan boord van vliegtuigen of vaartuigen die onder de rechtsbevoegdheid van een lidstaat vallen;
 15. Overeenkomstig artikel 198 van het Verdrag kan aan het zevende kaderprogramma worden deelgenomen door juridische entiteiten uit niet-Europese gebieden die onder de rechtsbevoegdheid van de lidstaten vallen.