Betekenis van:
rechtsmacht

rechtsmacht
Zelfstandig naamwoord
 • bevoegdheid tot een recht; bevoegdheid; rechts- of bestuursbevoegdheid; rechterlijke bevoegdheid

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. Bemiddeling en rechtsmacht
 2. Rechtsmacht en coördinatie van de vervolging
 3. misdrijven die onder de rechtsmacht van het Internationaal Strafhof vallen;
 4.  misdrijven die onder de rechtsmacht van het Internationaal Strafhof vallen;
 5. misdrijven die onder de rechtsmacht van het Internationaal Strafhof vallen
 6. misdrijven die onder de rechtsmacht van het Internationaal Strafhof vallen,
 7. In de artikelen 5, 6, 8, 9, 12, 13, 15, 18 en 20 wordt „rechtsmacht op het gebied van visgronden” vervangen door „rechtsmacht”.
 8. Bij het vestigen van de rechtsmacht overeenkomstig lid 1, onder a), zorgt elke lidstaat ervoor dat zijn rechtsmacht zich uitstrekt tot gevallen waarin:
 9. onder de rechtsmacht van de lidstaten vallende bijkantoren en dochtermaatschappijen van in Iran gevestigde banken;
 10. vanuit een niet onder de rechtsmacht van enig land vallend geografisch gebied naar een land;
 11. buiten de rechtsmacht van de lidstaten vallende bijkantoren en dochtermaatschappijen van in Iran gevestigde banken;
 12. Strafbare feiten die onder de rechtsmacht van het Internationaal Strafhof vallen
 13. Verscheidene lidstaten worden getroffen door verontreiniging waarvan de bron buiten hun nationale rechtsmacht gelegen is.
 14. de overschrijding te wijten is aan een buiten zijn nationale rechtsmacht gelegen verontreinigingsbron, en
 15. Deze richtlijn laat de regels voor de bepaling van de rechtsmacht onverlet.