Betekenis van:
competentie

competentie (de ~ | meervoud competenties)
Zelfstandig naamwoord
 • de vaardigheid om specifieke taken succesvol te kunnen verrichten
 • meetbare kennis, vaardigheid of persoonlijke eigenschap die bijdraagt aan de prestaties van een individu
"competentie hebben/bezitten"
"waarde hechten aan competentie en bekwaamheid"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

competentie
Zelfstandig naamwoord
 • een cluster van samenhangende kennis, vaardigheden en houdingen
"De nieuwe medewerker heeft de competenties om een manager te worden."
competentie
Zelfstandig naamwoord
 • de mate waarin een gesteente bestand is tegen erosie
"Het gedolomitiseerde koraal vormde vanwege de grote competentie een verhoging in het landschap en verkreeg door erosie de grillige vormen waar de Dolomieten bekend om zijn."
competentie (de ~ | meervoud competenties)
Zelfstandig naamwoord
 • bevoegdheid tot een recht; bevoegdheid; rechts- of bestuursbevoegdheid; rechterlijke bevoegdheid
"tot iemands competentie behoren"
"buiten iemands competentie vallen"

Synoniemen

Hyperoniemen

competentie (de ~ | meervoud competenties)
Zelfstandig naamwoord
 • taalvermogen

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

competentie
Zelfstandig naamwoord
 • een ontwikkelbaar vermogen van mensen waarmee ze in voorkomende situaties adequaat, gemotiveerd, proces- en resultaatgericht kunnen handelen

Voorbeeldzinnen

 1. Digitale competentie
 2. de competentie van vluchtuitvoeringspersoneel; en
 3. de competentie van vluchtuitvoeringspersoneel; en
 4. Norm A2.8 — Loopbaan- en competentie-ontwikkeling en werkgelegenheidsperspectieven voor zeevarenden
 5. Essentiële kennis, vaardigheden en attitudes met betrekking tot deze competentie
 6. Motivatie en zelfvertrouwen zijn van essentieel belang voor iemands competentie.
 7. Voorschrift 2.8 — Loopbaan- en competentie-ontwikkeling en werkgelegenheidsperspectieven voor zeevarenden
 8. De erkenningsprocedure is eveneens gebaseerd op criteria inzake onafhankelijkheid, competentie en onpartijdigheid.
 9. Eventuele communautaire wetgeving leidt niet tot inperking van de competentie van de Commissie op dit gebied.
 10. Deze competentie is gebaseerd op attitudes van samenwerking, assertiviteit en integriteit.
 11. Wiskundige competentie en basiscompetentie op het gebied van exacte wetenschappen en technologie;
 12. EN ISO/IEC 17025 „Algemene eisen voor de competentie van beproevings- en kalibratielaboratoria”;
 13. Wiskundige competentie en basiscompetenties op het gebied van exacte wetenschappen en technologie
 14. EN ISO/IEC 17025 „Algemene eisen voor de competentie van beproevings- en kalibratielaboratoria”;
 15. EN ISO/IEC 17025 „Algemene eisen voor de competentie van beproevings- en kalibratielaboratoria”;