Betekenis van:
rechtvaardigen

rechtvaardigen
Werkwoord
 • billijken; goedkeuren; vergoelijken; goedpraten; rekenschap afleggen; legaliseren
"de hoge kosten rechtvaardigen"
"een voorstel rechtvaardigen met een argument"

Synoniemen

Hyperoniemen

rechtvaardigen
Werkwoord
 • onderbouwen volgens bepaalde ethische beginselen
"Ik kan die buitengewone uitgaven niet rechtvaardigen."

Voorbeeldzinnen

 1. Deze extra activiteiten rechtvaardigen hogere jaarlijkse provisies.
 2.  Andere factoren die een ander niveau van particulier kapitaal rechtvaardigen
 3. Er is geen adequate verklaring gegeven om te rechtvaardigen waarom:
 4. De hierboven beschreven overeenkomsten rechtvaardigen daarentegen juist een cumulatieve beoordeling.
 5. de redenen en de eventuele uitvoeringsproblemen die de verandering rechtvaardigen;
 6. De besluiten bevatten geen beperkingen die controle nadien zouden rechtvaardigen.
 7. De door Slovenië aangevoerde argumenten rechtvaardigen een afwijking.
 8. V. REDENEN DIE DE INLEIDING VAN DE FORMELE ONDERZOEKPROCEDURE RECHTVAARDIGEN
 9. alle andere elementen die de aanvraag tot afwijking rechtvaardigen;
 10. Genoemde autoriteiten willigen dit verzoek in wanneer de omstandigheden dit rechtvaardigen.
 11. De betrokken lidstaat dient te rechtvaardigen waarom de gegevens als vertrouwelijk worden aangemerkt.
 12. De algemene situatie van de sector is zorgwekkend genoeg gebleken om een algemene interventie te rechtvaardigen.
 13. Deze boekhoudkundige gegevens rechtvaardigen de extra kosten van CELF voor het segment „kleine bestellingen”.
 14. er objectieve redenen zijn om de procedure of vrijstelling te rechtvaardigen.
 15. Gevallen die geen aanhouding rechtvaardigen, maar waarbij bijvoorbeeld ladingoperaties moeten worden opgeschort