Betekenis van:
verantwoorden

verantwoorden
Werkwoord
 • rekenschap afleggen, zich rechtvaardigen
"je verantwoorden voor [je uitlatingen/optreden/gedrag]"
"je verantwoorden tegenover iemand"

Hyperoniemen

verantwoorden
Werkwoord
 • billijken; goedkeuren; vergoelijken; goedpraten; rekenschap afleggen; legaliseren
"een beslissing verantwoorden"
"verantwoorden waarom iets lang heeft geduurd"

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. verrichte betalingen niet met deugdelijke bewijsstukken kunnen verantwoorden;
 2. Het verzoek bevat voldoende bewijsmateriaal om registratie te verantwoorden.
 3. verrichte betalingen niet met deugdelijke bewijsstukken kunnen verantwoorden;
 4. wanneer zij door hen verrichte betalingen niet door deugdelijke bewijsstukken kunnen verantwoorden;
 5. Derhalve roept Siemens vooral dynamische argumenten in om zich te verantwoorden.
 6. De lidstaat moet verantwoorden hoe de ontvangen financiële bijdrage is gebruikt.
 7. België heeft niet getracht de steunmaatregel te verantwoorden op een van deze gronden.
 8. wanneer hij door hem verrichte betalingen niet door deugdelijke bewijsstukken kan verantwoorden;
 9. De lidstaten moeten verantwoorden hoe de uit het EFG ontvangen financiële bijdrage is gebruikt.
 10. De lidstaten en de begunstigden zijn er niet in geslaagd hun respectieve belastingstelsels logisch te verantwoorden.
 11. In dat geval moet de bevoegde ordonnateur zijn keuze tevens kunnen verantwoorden.
 12. De belastingplichtige moet het werkelijke bedrag van de in de eerste alinea punt c), bedoelde kosten verantwoorden en mag de eventueel daarop drukkende BTW niet in aftrek brengen.
 13. Deviezenverkopen worden in jaar 1 buiten de balans geboekt om de deviezenwinsten/-verliezen in het boekjaar te verantwoorden waarin de transactie werden overeenkomen
 14. dit nettobedrag te verantwoorden als opbrengst wanneer de derde verplicht wordt om de tegenprestatie te leveren en het recht krijgt om daarvoor een vergoeding te ontvangen.
 15. Bovendien rapporteren de staten hun kosten en eenheidstarieven voor naderingsluchtverkeersnavigatiediensten overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1794/2006 en verantwoorden ze aan de Commissie eventuele afwijkingen van de ramingen.