Betekenis van:
rooien

rooien
Werkwoord
 • uit de grond trekken; rooien
"aardappelen/bieten rooien"
"bomen rooien"

Synoniemen

Hyperoniemen

rooien
Werkwoord
 • het uit de grond halen van een oogst
"Aardappels, schorseneren en wortelen worden vaak machinaal gerooid."
rooie (de ~ | meervoud rooien)
Zelfstandig naamwoord
 • iets of iemand die rood is; iemand met rood haar
"Hé, rooie!"

Synoniemen

Hyperoniemen

rooie (de ~ | meervoud rooien)
Zelfstandig naamwoord
 • bankbiljet van 1000 gulden

Synoniemen

Hyperoniemen

rooie (de ~ | meervoud rooien)
Zelfstandig naamwoord
 • aanhanger v.h. socialisme; socialist
"De rooien in Oost-Groningen stonden bekend om hun fanatisme."

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

Werkwoord


Voorbeeldzinnen

 1. Rooien
 2. Wijn (rooien)
 3. Rooien van bomen
 4.  planten, rooien en snoeien in het algemeen,
 5. Oppervlakten waarvoor een rooipremie wordt gegeven, worden systematisch vóór en na het rooien gecontroleerd.
 6. Rooien”: volledige verwijdering van de wijnstokken die zich op een met wijnstokken beplante oppervlakte bevinden.
 7. „Instandhouding van landschapselementen, inclusief, waar dienstig, een verbod op het rooien van olijfbomen
 8. Omvat de maatregel steun voor het planten, rooien, uitdunnen en snoeien van bomen en andere vegetatie (punt VII.C, onder a))?
 9. Bij de controle vóór het rooien wordt onder meer nagegaan of de betrokken wijngaard wel degelijk bestaat.
 10. In afwachting van het rooien als bedoeld in de eerste alinea, is lid 3 van overeenkomstige toepassing.
 11. De lidstaten kennen herbeplantingsrechten toe aan producenten die zich ertoe verbinden een met wijnstokken beplante oppervlakte te rooien.
 12. In deze subsectie wordt vastgesteld tegen welke voorwaarden wijnbouwers een premie ontvangen in ruil voor het rooien van wijnstokken (hierna „rooipremie” genoemd).
 13. Tijdens de groei, het rooien of het wegnemen van enten bij het uitgangsmateriaal worden teeltmateriaal en fruitgewassen in afzonderlijke partijen gehouden.
 14. De lidstaten mogen, bovenop de toegekende rooipremie, aanvullende nationale steun voor het rooien verlenen die niet meer mag bedragen dan 75 % van de toepasselijke rooipremie.
 15. voor de betrokken oppervlakte is in de vijf wijnoogstjaren die aan de aanvraag voor het rooien voorafgaan, geen communautaire steun verleend uit hoofde van een andere gemeenschappelijke marktordening;