Betekenis van:
schijnen

schijnen
Werkwoord
  • zich voordoen, vaak op bedrieglijke wijze
"Dat schijnt erg voordelig, maar er zijn veel verborgen kosten aan verbonden."
schijnen
Werkwoord
  • in constructie met te + onbepaalde wijs: naar verluidt
"Zij schijnen daar te werken."
schijnen
Werkwoord
  • straling uitzenden
"De zon schijnt 's middags in de achterkamer."
schijnen
Werkwoord
  • licht geven; licht geven; schijnen
"de zon schijnt"
"de straatlampen schijnen door mijn gordijnen heen"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

schijnen
Werkwoord
  • gloed, schijnsel, licht van zich geven

Hyperoniemen

Werkwoord


Voorbeeldzinnen

  1. Greenpeace merkt ook op dat volgens de gegevens waarover zij beschikt, de prijzen van BNFL in de opwerkingscontracten te laag schijnen te zijn om kostendekkend te zijn.
  2. „afstand tussen twee lichten” die in dezelfde richting schijnen: de kleinste afstand tussen de twee zichtbare vlakken in de richting van de referentieas.
  3. Bovendien schijnen enkele marktdeelnemers hun handelsgedrag de afgelopen periode te hebben afgestemd op de veronderstelling dat voor gietstukken van nodulair gietijzer geen antidumpingrecht hoefde te worden betaald.
  4. Onder „afstand tussen twee lichten”, die in dezelfde richting schijnen, verstaat men de afstand tussen de orthogonale projecties, op een vlak dat loodrecht staat op de referentie-assen, van de omtrekken van beide lichtdoorlatende gedeelten die naar gelang van het geval in punt 1.6 zijn gedefinieerd.
  5. Wanneer het dimlicht wordt geproduceerd door meerdere lichtbundels van verschillende verlichtingseenheden, gelden de bepalingen van punt 6.22.6.1.2 voor de (eventuele) scheidingslijn van elke genoemde lichtbundel die bedoeld is om in de hoekzone te schijnen, zoals aangegeven in punt 9.4 van het mededelingenformulier volgens het model in bijlage 1 bij Reglement nr. 123.