Betekenis van:
schok

schok (de ~ | meervoud schokken)
Zelfstandig naamwoord
 • door een werkende kracht plotseling opgewekte tegenkracht
"met een schok"
"een elektrische schok"

Hyperoniemen

schok
Zelfstandig naamwoord
 • een plotsklapse en hevige beweging
"Deze schok werd veroorzaakt door het verschuiven van twee tektonische platen."
schok
Zelfstandig naamwoord
 • een gebeurtenis die iemand hevig van de wijs brengt
"Haar dood was een schok voor velen."
schok
Zelfstandig naamwoord
 • een blootstelling aan een elektrische potentiaal
"Pas op, krijg geen schok van dat losse contact!"
schok (de ~)
Zelfstandig naamwoord
 • rampzalige ervaring, zwaar verlies
"een schok teweeg brengen"
"een schok van [herkenning]"

Synoniemen

Hyperoniemen

schok
Zelfstandig naamwoord
 • uitwerking van een elektrische ontlading of stroom op het organisme

Hyperoniemen

Werkwoord


Voorbeeldzinnen

 1. Elektrische schok
 2. Beveiliging tegen elektrische schok
 3. Anafylactische reactie, schok
 4. Kneuzing; ontwrichting; verstuiking: breuk; hersenschudding; verbrijzeling; elektrische schok; brandwonden
 5. Kneuzing; ontwrichting; breuk; hersenschudding;verbrijzeling; elektrische schok; brandwonden
 6. elektrisch gevaar, door bijvoorbeeld onder stroom staande onderdelen die een elektrische schok kunnen veroorzaken;
 7. Er kan niet worden uitgesloten dat sommige importeurs deze financiële schok maar moeilijk zullen kunnen opvangen.
 8. Aangetoond moet worden dat de beschermende voorzieningen tegen elektrische schok en spoorstaafpotentiaal geïnstalleerd zijn volgens ontwerp.
 9. Daarnaast dienen voor ketelwagens de inwendige druk, het gedeeltelijke luchtledige en de druk door een hydraulische schok te worden onderzocht.
 10. In de voor reizigers toegankelijke ruimten moeten maatregelen worden getroffen om de onaanvaardbare risico's van elektrische schok uit te sluiten.
 11. De minimumeisen inzake temperatuur, vochtigheid, schok, trillingen enz. waaraan besturings- en seingevingsapparatuur voor gebruik op het hogesnelheidsnet moet voldoen.
 12. Het structurele deel of de carrosserie wordt stevig op de testbank bevestigd zodat het door de schok niet kan verschuiven.
 13. De eisen ten aanzien van bescherming tegen elektrische schok zijn neergelegd in de TSI „Energie” voor hogesnelheidsmaterieel.
 14. In het gehanteerde scenario wordt de impact van een zogenaamde „idiosyncratische” schok bij Dexia gecombineerd met de gevolgen van een algemene liquiditeitscrisis.
 15. Persoon raakt het onderdeel van het product dat onder hoogspanning staat, aan; de persoon krijgt een elektrische schok en kan worden geëlektrocuteerd