Betekenis van:
scoren

scoren
Werkwoord
 • opvallen door succes
"een hit scoren"
"hoog scoren"

Hyperoniemen

scoren
Werkwoord
 • (een of meer punten) behalen

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

scoren
Werkwoord
 • heroïne gebruiken

Hyperoniemen

scoren
Werkwoord
 • een doelpunt maken

Voorbeeldzinnen

 1. Indien de gegadigde niet aan de laatste twee eisen zou voldoen, zou het bod op die twee criteria 0 punten scoren.
 2. Hechting: Vloercoatings, vloerverven en vloergrondverven alsmede metaal- en houtgrondverven moeten ten minste 2 scoren in de EN 2409-test met betrekking tot hechting.
 3. Daarom zouden sommige projecten niet verzekerd zijn van steun ook al voldoen zij aan bepaalde objectieve criteria, omdat andere projecten in de desbetreffende evaluatieronde beter scoren.
 4. Hechting: Muurverven (met uitzondering van transparante primers) dienen een voldoende te scoren in de EN 24624-lostrekproef voor hechting (ISO 4624); vloercoatings, vloerverven en grondverven voor beton-, hout- en metaalcoatings dienen ten minste een 2 te scoren in de EN 2409-ruitjesproef voor hechting.
 5. Volgens recente BVCA-gegevens [15] hebben grote MBO-fondsen in 2003 goed gescoord en scoren zij ook op langere termijn goed, terwijl de toch al middelmatige resultaten van starters- en technologiefondsen ook in 2003 achterbleven.
 6. Wanneer de Commissie constateert dat de haar voorgelegde programma’s of bepaalde daarin opgenomen acties niet aan de communautaire bepalingen beantwoorden of qua prijs/kwaliteit–verhouding slecht scoren, stelt ze binnen de volgens de in artikel 12, lid 2, bedoelde procedure te bepalen termijn de betrokken lidstaten ervan in kennis dat het programma of een deel ervan niet voor financiering in aanmerking komt.
 7. Gepigmenteerde primers voor metselwerk dienen een voldoende te scoren in de EN 24624-lostrekproef (ISO 4624) indien de cohesiekracht van de ondergrond geringer is dan de adhesiekracht van de verf; in de andere gevallen dient de adhesie van de verf meer te bedragen dan de met een voldoende overeenstemmende waarde van 1,5 MPa.
 8. Wanneer de Commissie constateert dat een bij haar ingediend programma of bepaalde daarin opgenomen acties niet aan de communautaire regelgeving of, wanneer het op de binnenmarkt uit te voeren acties betreft, aan de in artikel 5 bedoelde richtsnoeren beantwoorden, of qua prijs-kwaliteitverhouding slecht scoren, stelt zij binnen de volgens de in artikel 16, lid 2, bedoelde procedure te bepalen termijn de betrokken lidstaten ervan in kennis dat bepaalde programma's of delen ervan niet voor financiering in aanmerking komen.
 9. Wanneer de Commissie constateert dat de haar voorgelegde programma’s of bepaalde daarin opgenomen acties niet aan de communautaire bepalingen of aan de in artikel 5 bedoelde richtsnoeren beantwoorden, of qua prijs/kwaliteitverhouding slecht scoren, stelt ze binnen de volgens de in artikel 13, lid 2, bedoelde procedure te bepalen termijn de betrokken lidstaten ervan in kennis dat het programma of een deel ervan niet voor financiering in aanmerking komt.