Betekenis van:
steiger

steiger
Zelfstandig naamwoord
 • een gewoonlijk houten constructie die het water insteekt en waaraan een boot kan afmeren
"Het jacht ligt nu veilig aan de steiger afgemeerd."
steiger (de ~ | meervoud steigers)
Zelfstandig naamwoord
 • constructie langs een oever als aanlegplaats
"op de steiger staan"
"aan de steiger [liggen]"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

steiger
Zelfstandig naamwoord
 • een tijdelijke constructie van palen en werkplateaus die bouwvakkers een werkvloer verschaffen bij bouw- en onderhoudswerk
"Met een bouwlift brengt men de bouwmaterialen op de steiger."
steiger (de ~ | meervoud steigers)
Zelfstandig naamwoord
 • tijdelijke stellage bij het bouwen of herstellen van huizen
"in de steigers [staan]"

Synoniemen

Hyperoniemen

Werkwoord


Voorbeeldzinnen

 1. steiger-, bekistings-, steun- en stutmateriaal
 2. Steiger - Willroder Forst - Werningslebener Wald
 3. Steiger-, bekistings- en stutmateriaal, van ijzer of van staal
 4. Steiger-, bekistings- en stutmateriaal, van ijzer of van staal
 5. De stabiliteit van de steiger moet verzekerd zijn.
 6. het veilig opbouwen, afbreken of ombouwen van de betreffende steiger;
 7. het begrijpen van het montage-, demontage- of ombouwschema van de betreffende steiger;
 8. Wanneer voor de gekozen steiger de berekening niet beschikbaar is of de overwogen structuurconfiguraties in de berekening niet voorzien zijn, moet een sterkte- en stabiliteitsberekening worden uitgevoerd, tenzij de steiger wordt opgebouwd volgens een algemeen erkende standaardconfiguratie.
 9. Afhankelijk van de complexiteit van de gekozen steiger moet door een bevoegd persoon een montage-, gebruiks- en demontageschema opgesteld worden.
 10. De ondersteuningen van een steiger moeten worden beveiligd tegen wegglijden, hetzij door bevestiging aan het steunvlak, hetzij door een antislipinrichting of een andere, even doeltreffende oplossing en het dragende oppervlak moet een voldoende capaciteit hebben.
 11. De afmetingen, de vorm en de ligging van de vloeren van een steiger moeten aan de aard van de te verrichten werkzaamheden en aan de te dragen lasten worden aangepast en zodanig zijn dat er veilig verkeer kan plaatsvinden en veilig kan worden gewerkt.
 12. NB: De waarden voor de herhaalbaarheid en de reproduceerbaarheid zijn afgeleid uit de resultaten van een ringonderzoek (zie Steiger, G., Bulletin of IDF nr. 285/1993, blz. 21-28), dat is uitgevoerd overeenkomstig IDF-norm 135B:1991: Melk en melkproducten — Precisie van analysemethoden — Schets van een procedure voor een ringonderzoek