Betekenis van:
storing

storing (de ~ | meervoud storingen)
Zelfstandig naamwoord
 • hinderlijke onderbreking of belemmering
"een technische storing"

Synoniemen

Hyperoniemen

storing (de ~ | meervoud storingen)
Zelfstandig naamwoord
 • lagedrukgebied
"een zwakke storing"
"een storing boven Ierland"

Hyperoniemen

Hyponiemen

storing
Zelfstandig naamwoord
 • een hinderlijke onderbreking, een bepaald proces wordt onderbroken of bemoeilijkt
"Door een storing is er de hele dag geen treinverkeer tussen Amsterdam en Leiden."
storing
Zelfstandig naamwoord
 • een slecht signaalontvangst van bijvoorbeeld televisie, radio of internet
"In de vroege jaren van de Nederlandse Televisie Stichting was het bordje storing een veelgeziene verschijning."

Voorbeeldzinnen

 1. Ernstige storing
 2. storing” betekent:
 3. Storing stopfunctie
 4. Wanneer een storing
 5. Bescherming tegen elektromagnetische storing.
 6. Elektrische of elektromagnetische storing
 7. Storing van het emissiebeperkingscontrolesysteem
 8. storing aan vat/houder/insluitingsapparatuur
 9. storing/afwijking in onderdeel/machine
 10. tijdens een storing van het ingebouwde laadapparaat
 11. de definitie van „storing in een nationaal RTGS-systeem” of „storing in Target” of „storing” wordt als volgt vervangen:
 12. Waterstofemissietest met storing van het ingebouwde laadapparaat
 13. storing in instrument/meet- en regelapparatuur
 14. richtlijnen voor uitwijken ingeval van een ernstige technische storing;
 15. herkenning van en te nemen maatregelen bij storing van grondapparatuur;