Betekenis van:
televisietoestel

televisietoestel
Zelfstandig naamwoord
 • een toestel dat een elektrisch of elektromagnetisch signaal omzet in beeld en geluid
"Hij heeft een nieuw televisietoestel gekocht."
televisietoestel (het ~ | meervoud televisietoestellen)
Zelfstandig naamwoord
 • ontvangsttoestel voor tv-uitzendingen; televisie; toestel voor ontvangst van televisie; (informeel) televisietoestel

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. „televisie” een televisietoestel of beeldmonitor; 2.
 2. De fabrikant waarborgt dat het televisietoestel ten minste twee jaar lang zal functioneren.
 3. Programmatuur voor videospelen; consoles/videospelcomputers voor aansluiting op een televisietoestel; cassettes en cd-roms voor videospelen
 4. Volgens de Zweedse wet moet elk huishouden dat een televisietoestel heeft kijk- en luistergeld betalen.
 5. Beoordeling en controle: de aanvrager dient een ondertekende verklaring te verstrekken dat zijn televisietoestel aan deze eisen voldoet.
 6. al dan niet uitgerust met een metalen steun waarmee de wisselstroom-contactdoos wordt vastgezet op het PDP-televisietoestel
 7. Het televisietoestel dient te worden verkocht met relevante informatie voor de gebruiker, waarin adviezen worden gegeven over een milieuverantwoord gebruik van het toestel.
 8. het stroomverbruik van het televisietoestel in de verschillende toestanden: aan, uit, passieve stand-by, met inbegrip van informatie over de in elke bedrijfstoestand mogelijke energiebesparingen;
 9. De fabrikant toont aan dat het televisietoestel door professionele recyclers met de hen gewoonlijk beschikbare hulpmiddelen gemakkelijk gedemonteerd kan worden, ten behoeve van:
 10. Dit verslag dient een explosietekening van het televisietoestel te bevatten waarop de belangrijkste onderdelen en eventuele gevaarlijke stoffen in de onderdelen zijn aangeduid.
 11. moeten de bevestigingen in het televisietoestel, zoals schroeven en klemmen, de demontage mogelijk maken, in het bijzonder van delen die gevaarlijke stoffen bevatten;
 12. Het passieve stand-byverbruik van het televisietoestel dient ≤ 0,30 W te bedragen, behalve wanneer wordt voldaan aan de voorwaarde in punt ii).
 13. moeten de gegevens betreffende de aard en hoeveelheid gevaarlijke stoffen in het televisietoestel overeenkomstig Richtlijn 2006/121/EG van de Raad [2] en het wereldwijd geharmoniseerde systeem voor de indeling en etikettering van chemische stoffen (GHS) worden verzameld.Beoordeling en controle: bij de aanvraag dient een testverslag te worden verstrekt met details over de demontage van het televisietoestel.
 14. Om de communautaire milieukeur krachtens Verordening (EG) nr. 1980/2000 te verkrijgen, moet een televisietoestel binnen de productengroep „televisietoestellen” vallen en voldoen aan de in de bijlage bij deze beschikking vermelde criteria.
 15. De aanvrager dient de instantie die de milieukeur toekent een testverslag te verstrekken waaruit blijkt dat het televisietoestel aan de in de punten a) tot en met c) genoemde eisen voldoet.