Betekenis van:
terugdringen

terugdringen
Werkwoord
 • dringen naar de oorspronkelijke richting
"De koeien werden teruggedrongen naar hun schuilplaats."
terugdringen
Werkwoord
 • een aantal beperken
"We moeten het aantal sigaretten dit jaar met 12,4% kunnen terugdringen."
terugdringen
Werkwoord
 • terugdrijven; terugdringen
"de vijand terugdringen"

Synoniemen

Hyperoniemen

terugdringen
Werkwoord
 • iets in omvang beperken of binnen vastgestelde grenzen houden
"'het begrotingstekort'/'de staatsschuld' terugdringen"
"iets sterk terugdringen"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

 1. Dat zou ook het zwartwerk helpen terugdringen;
 2. Verder terugdringen van de subsidies voor grote verlieslijdende bedrijven.
 3. Diepgaande gespecialiseerde themaworkshops over praktijken van het terugdringen van biorisico’s
 4. de aantallen vroegtijdige schoolverlaters terugdringen; bredere en gemakkelijkere toegang tot leerlingplaatsen mogelijk maken en aanmoedigen.
 5. de modernisering van het duale systeem voortzetten; de aantallen vroegtijdige schoolverlaters terugdringen.
 6. het terugdringen van het milieueffect van verwarming en/of verwarming/koeling van gebouwen;
 7. de arbeidsmarktparticipatie van vrouwen en mannen opvoeren, de structurele werkloosheid terugdringen en arbeidskwaliteit bevorderen
 8. Verder werken aan het terugdringen van de overheidsuitgaven als percentage van het bruto binnenlands product.
 9. Op deze basis verder terugdringen van het algemene overheidstekort en de schuldenlast van de collectieve sector.
 10. Het terugdringen van het aantal voortijdige schoolverlaters is kennelijk een belangrijk probleem.
 11. Verdere versterking van de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten en terugdringen van de omvang van piraterij en namaak.
 12. Het terugdringen van vroegtijdig schoolverlaten en het waarborgen van de kwaliteit van onderwijs en opleiding is een bijzondere uitdaging.
 13. de indirecte arbeidskosten verder terugdringen, in het bijzonder voor de laagbetaalden, met inachtneming van de consolidering van de begroting;
 14. Project 2: Versterking van de beveiligings- en laboratoriumbeheerspraktijken voor het terugdringen van biologische risico’s (een demonstratiemodel voor landen)
 15. Het kerndoel voor werkgelegenheid vestigt de aandacht op het terugdringen van de werkloosheid onder kwetsbare groepen, waaronder jongeren.