Betekenis van:
terugtreden

terugtreden
Werkwoord
  • een ambt of positie opgeven
"Hij was om gezondheidsredenen teruggetreden als aartsbisschop."
terugtreden
Werkwoord
  • aftreden
"eisen dat iemand terugtreedt"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

  1. Elk lid kan terugtreden uit de gemeenschappelijke onderneming Artemis.
  2. Elk lid kan terugtreden uit de gemeenschappelijke onderneming ENIAC.
  3. Zij blijven in functie tot zij terugtreden of worden vervangen of tot hun mandaat afloopt;
  4. het beleid van het financieringsinstrument inzake het terugtreden uit investeringen in ondernemingen of stadsprojecten;
  5. het beleid van het holdingfonds inzake het terugtreden uit de risicokapitaal-, garantie-, krediet- of stadsontwikkelingsfondsen;
  6. het beleid van het holdingfonds inzake het terugtreden uit de financieringsinstrumenten;
  7. In uitzonderlijke omstandigheden en na instemming van de raad van bestuur en de stuurgroep van de betrokken ITD’s, kan elk lid uit de gemeenschappelijke onderneming Clean Sky terugtreden.
  8. Zou op grond van de voorschriften inzake staatssteun een dergelijke aanpassing van de koopprijs niet mogelijk zijn, dan kan de koper krachtens deze clausule van de overeenkomst terugtreden.