Betekenis van:
uitgangspositie

uitgangspositie (de ~ | meervoud uitgangsposities)
Zelfstandig naamwoord
  • beginsel dat, veronderstelling die men aanneemt
"een goede uitgangspositie"

Synoniemen

Hyperoniemen

uitgangspositie (de ~ | meervoud uitgangsposities)
Zelfstandig naamwoord
  • positie bij het begin
"een goede uitgangspositie"

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

  1. Als de retroflecterende voorziening het opschrift TOP draagt, wordt de daarmee aangegeven stand als uitgangspositie genomen
  2. Op alle beleidsgebieden zullen nog aanzienlijke inspanningen moeten worden geleverd om de doelstellingen van het programma, gelet op de ambities van die doelstellingen en de uitgangspositie van Portugal, volledig te verwezenlijken.
  3. Door deze gunstigere uitgangspositie ten aanzien van de exploitatie van het DVB-T-net heeft T-Systems een bod kunnen doen dat mogelijk het economische voordeel van de exploitatie van dit net niet volledig recht doet.
  4. Energie-intensieve bedrijfstakken waarvan wordt vastgesteld dat het weglekeffect een significante risicofactor vormt, zouden een grotere kosteloze toewijzing kunnen krijgen of er zou een effectieve koolstofcompensatieregeling kunnen worden ingevoerd teneinde installaties uit de Gemeenschap waarvoor het weglekeffect een significante risicofactor vormt en installaties uit derde landen een vergelijkbare uitgangspositie te geven.
  5. In dat verband is het noodzakelijk dat deze plafonds van toepassing blijven zelfs indien er vóór 2011 een uitstap uit de TPO-regeling komt, aangezien BankCo nog steeds de staatssteun geniet die haar en AssetCo is verleend om de opsplitsing van Northern Rock te faciliëren. De aldus verleende steun zorgt ervoor dat BankCo zich na de opsplitsing in een goede uitgangspositie bevindt.
  6. De conclusie van BNFL's vergelijking van het „Term Sheet” van 3 september en het „Final Term Sheet” is dat er aanzienlijke gelijkenissen zijn tussen de beide „Term Sheets” en dat de uiteindelijke uitkomst veel dichter bij BNFL's uitgangspositie stond dan bij die van BE.
  7. Deze ondernemingen waren, in ieder geval in potentie concurrenten van WAM SpA. Als zij besloten zouden hebben om hun producten naar Japan of China uit te voeren, zouden zij zich in een slechtere uitgangspositie dan WAM SpA bevinden aangezien dat laatste bedrijf steun ontving om die markten te penetreren.
  8. Dit plan bevat gecoördineerde budgettaire stimuleringsmaatregelen binnen het stabiliteits- en groeipact, om de vraag te stimuleren en het vertrouwen te herstellen, waarbij rekening wordt gehouden met de uitgangspositie van de verschillende lidstaten en met de maatregelen die zij al hebben getroffen naar aanleiding van de economische problemen.