Betekenis van:
uitgelaten

uitgelaten
Bijvoeglijk naamwoord
  • op luidruchtige manier vrolijk
"een uitgelaten stemming"

Synoniemen

Werkwoord


Voorbeeldzinnen

  1. uitgelaten vellen
  2. Duitsland heeft zich over dit punt niet uitgelaten.
  3. Deze visie is bevestigd door diverse internationale instanties, die zich ook lovend hebben uitgelaten over Gibraltars maatregelen tegen het witwassen van geld.
  4. Ook de niet onmiddellijk bij het project betrokken Beierse ondernemingen Miro, Bayernoil en IGS hebben zich positief uitgelaten, in het bijzonder wegens het belang van het project voor de toekomst van de petrochemische industrie in Beieren.
  5. Zelfs indien de Commissie zich niet heeft uitgelaten ten aanzien van deze resterende bedragen, impliceert de toekenning van een lening aan de moedermaatschappij dat de steun in ieder geval ten dele aan deze laatste ten goede is gekomen.
  6. In deze context heeft de Commissie zich positief uitgelaten over de recente verbintenis van Frankrijk om zo snel mogelijk de nodige maatregelen te nemen […] om de rentabiliteitsdrempel van Alstom voor de scheepsbouw te brengen op 4,5 orders voor schepen (gelijkwaardig met cruiseschepen) per jaar (gemiddelde van de laatste vijf jaar) tegen […].
  7. Aangezien KWW noch Duitsland zich over het daadwerkelijke gebruik van de resterende 55,423 miljoen EUR (108,399 miljoen DEM) heeft uitgelaten, komt de Commissie, op basis van de informatie waarover zij beschikt, tot de conclusie dat de 55,423 miljoen EUR (108,399 miljoen DEM) aan steun niet werd gebruikt voor de doelstellingen die de Commissie had goedgekeurd.
  8. Tijdens deze isolatieperiode mag het paard de tegen vectoren beschermde stallen niet verlaten tussen twee uur vóór zonsondergang en twee uur na zonsopgang de volgende dag. Als het paard beweging nodig heeft, mag het alleen worden uitgelaten op het afgebakende terrein van het quarantainestation onder officieel veterinair toezicht, en nadat het in de stallen met een doeltreffend insectenwerend middel is behandeld, en wordt het strikt gescheiden gehouden van paardachtigen die niet voor uitvoer worden klaargemaakt onder voorwaarden die minstens even stringent zijn als die welke gelden voor de tijdelijke toelating tot of invoer in de Gemeenschap.