Betekenis van:
uitstappen

uitstappen
Werkwoord
 • een voertuig verlaten
"uit de bus stappen"

Hyperoniemen

uitstappen
Werkwoord
 • uit een voertuig stappen
"Ik stap bij de volgende halte uit."
uitstappen
Werkwoord
 • zich uit een verband terugtrekken
"Ik stap de raad van bestuur van deze vereniging uit."

Voorbeeldzinnen

 1. Land van uitstappen
 2. In- en uitstappen op stations
 3. Het uitstappen mag niet belemmerd worden door obstakels.
 4. „klasse I”: voertuigen gebouwd met ruimte voor staande passagiers, zodat passagiers vaak kunnen in- en uitstappen;
 5. hetzij in het station op het grondgebied van de lidstaten waar de passagiers uitstappen;
 6. Reizigersvoertuigen moeten voldoende compatibel zijn met de perrons van stations waar de treinen volgens de dienstregeling stoppen, teneinde veilig in- en uitstappen te waarborgen.
 7. Er worden passende maatregelen genomen om de veiligheid bij het instappen in en uitstappen uit het voertuig, vooral in noodgevallen, te waarborgen.
 8. Een beschrijving van de te gebruiken afhandelingsprocedures bij het toewijzen van zitplaatsen, het laten in- en uitstappen van passagiers en het laden en lossen van het vliegtuig.
 9. Er is voldoende verlichting om het interieur en de onmiddellijke omgeving van het voertuig zodanig te verlichten dat personen met beperkte mobiliteit veilig kunnen in- en uitstappen.
 10. Reizigers mogen niet kunnen uitstappen vóór de trein tot stilstand is gekomen en de voor hen bestemde deuren door het treinpersoneel zijn ontgrendeld.
 11. Dit is eveneens toegestaan wanneer de motor is uitgeschakeld of de contactsleutel/startsleutel is verwijderd of een soortgelijke handeling heeft plaatsgevonden voor niet-mechanische inrichtingen, voorzover geen van beide voordeuren voldoende is geopend om de inzittenden te laten uitstappen.
 12. een voertuig van categorie M2 of M3 met een capaciteit van meer dan 22 passagiers, de bestuurder niet meegerekend, gebouwd met ruimte voor staande passagiers, zodat passagiers frequent kunnen in- en uitstappen; 3. „klasse A-voertuig van categorie M2 of M3”
 13. in de tijd tussen het ogenblik dat het contact is uitgeschakeld of de sleutel is verwijderd of een soortgelijke handeling heeft plaatsgevonden voor niet-mechanische inrichtingen en het ogenblik dat geen van beide voordeuren voldoende is geopend om de inzittenden te laten uitstappen;
 14. De bijstand die verleend wordt op luchthavens op het grondgebied van een lidstaat waarop het Verdrag van toepassing is, moet gehandicapten en personen met beperkte mobiliteit onder meer in staat stellen zich van het punt van aankomst bij de luchthaven naar het luchtvaartuig te begeven en van het luchtvaartuig naar het punt vanwaar zij de luchthaven verlaten, inclusief in- en uitstappen.
 15. de militaire versie heeft andere specifieke karakteristieken die in de civiele versie ontbreken: zij is uitgerust met 20 mm-machinegeweren en raketlanceerinrichtingen; zij biedt de mogelijkheid van aanvullende externe lasten voor militair gebruik (voor het in- en uitstappen van manschappen, enz.); zij is uitgerust met ballistische bescherming voor vleugels en rotors, met gepantserde cockpits; enz.