Betekenis van:
uitweg

uitweg (de ~ | meervoud uitwegen)
Zelfstandig naamwoord
  • verlossing; oplossing
"een uitweg weten/kennen"
"er is geen uitweg meer"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

  1. Uitvoering van de uitweg uit de crisis
  2. de feitelijke en onomkeerbare uitvoering van bovengenoemde uitweg uit de crisis;
  3. Deze situatie houdt in dat de consensuele oplossing voor een uitweg uit de crisis als omschreven in punt 3 van de inleiding onomkeerbaar wordt uitgevoerd.
  4. Een noodluik in de vloer moet een rechtstreekse en onbelemmerde uitweg bieden uit het voertuig en worden aangebracht op een plaats waar de vrije ruimte boven het luik dezelfde hoogte heeft als het gangpad.
  5. De internationale contactgroep is op 28 januari 2009, aan de vooravond van de effectieve uitvoering van de individuele sancties van de Afrikaanse Unie, en op 20 februari 2009 opnieuw bijeengekomen om te constateren dat er verscheidene voorstellen voor een uitweg uit de crisis ter tafel liggen, waarvan die van de zittende machthebbers nog ontoereikend wordt geacht.
  6. De Islamitische Republiek Mauritanië heeft de consensuele uitweg uit de crisis ten uitvoer gelegd die is vastgesteld in de passende maatregelen ingesteld bij Besluit 2009/472/EG van de Raad van 6 april 2009 houdende afsluiting van het overleg met de Islamitische Republiek Mauritanië krachtens artikel 96 van de ACS-EG-Partnerschapsovereenkomst [4].
  7. Allereerst is de Commissie van mening dat een acceptatie van deze redenering wel een zeer eenvoudige uitweg zou bieden om de productiebeperking te omzeilen: HSY zou dan namelijk de mogelijkheid hebben om niet zelf de contracten met onderaannemers te ondertekenen, maar aan de reders te vragen om dat te doen zodat er inderdaad geen contractuele relatie tussen HSY en die onderaannemers bestaat.
  8. een consensuele uitweg uit de crisis overeenkomstig de essentiële elementen zoals voorgesteld door de internationale gemeenschap, en meer bepaald de instelling, in het kader van een alomvattende en open politieke dialoog, van een kader voor vrije, transparante en representatieve presidentsverkiezingen, georganiseerd door geloofwaardige instellingen, onder auspiciën van een neutrale regering;