Betekenis van:
uitkomst

uitkomst (de ~ | meervoud uitkomsten)
Zelfstandig naamwoord
 • verlossing; oplossing
"uitkomst bieden"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

uitkomst (de ~ | meervoud uitkomsten)
Zelfstandig naamwoord
 • resultaat
"de uitkomst van een som/deling"
"de uitkomst van een onderzoek/toetsing"

Hyperoniemen

Hyponiemen

uitkomst
Zelfstandig naamwoord
 • de afloop van een bepaald proces
"De uitkomst ervan was dat hij er kon blijven wonen."
uitkomst
Zelfstandig naamwoord
 • een omstandigheid of zaak die in een moeilijkheid voorziet
"Het was een uitkomst dat je wist hoe dat moest."

Voorbeeldzinnen

 1. Ik ben tevreden met de uitkomst van mijn wiskundetoets.
 2. De uitkomst beantwoordt niet aan de verwachtingen
 3. Klinische uitkomst (indien bekend)
 4. de uitkomst van een onafhankelijk internationaal onderzoek
 5. Follow-up van de uitkomst van de audit
 6. Follow-up van de uitkomst van de audit
 7. De uitkomst van de panelevaluatiefase is een ranglijst.
 8. de uitkomst van de herziening en evaluatie overeenkomstig artikel 124.”;
 9. Het aftrekbare gedeelte is de uitkomst van een breuk, waarvan:
 10. In dat geval wordt het rekenkundige gemiddelde berekend tussen de uitkomst van de arbitrageanalyse, enerzijds, en de uitkomst van de analyse van de koper, respectievelijk de verkoper, die het dichtst bij de uitkomst van de arbitrageanalyse ligt, anderzijds.
 11. In dat geval wordt het rekenkundige gemiddelde berekend tussen de uitkomst van de arbitrageanalyse, enerzijds, en de uitkomst van de analyse van de koper, respectievelijk de verkoper, die het dichtst bij de uitkomst van de arbitrageanalyse ligt, anderzijds.
 12. Op grond van de uitkomst van zijn onderzoek beveelt het comité het ERCEA een handelwijze aan.
 13. De Europese Unie zal derhalve streven naar een positieve uitkomst van de Tweede Toetsingsconferentie in 2008.
 14. De uitkomst van de laatstgenoemde analyses bepaalt de aan de aanbieder te betalen prijs.
 15. De uitkomst van een openbare verkoopprocedure onder concurrenten moet als marktprijs worden beschouwd.