Betekenis van:
veilen

veilen
Werkwoord
 • in het openbaar te koop bieden, resp. verkopen
"bezittingen/'waardevolle stukken' veilen"

Synoniemen

Hyperoniemen

veilen
Werkwoord
 • verkopen op een openbare verkoping waar een prijs vastgesteld wordt
"Het merendeel van de bloemenproductie wordt in Aalsmeer geveild."

Voorbeeldzinnen

 1. een maatregel waarbij de lidstaten wordt toegestaan een deel van de te veilen hoeveelheid vervroegd te veilen;
 2. Indien als toewijzingsmethode veilen is gebruikt, waarvoor is de opbrengst gebruikt?
 3. Indien als toewijzingsmethode veilen is gebruikt, wie mocht dan deelnemen aan de veiling?
 4. In ruil voor de lening moeten de reders hun vis in Oostende laten veilen.
 5. Uiterlijk op 31 december 2010 bepaalt en publiceert de Commissie de geraamde hoeveelheid te veilen emissierechten.
 6. De totale hoeveelheid door de lidstaten te veilen emissierechten, bestaat uit:
 7. een maatregel waarbij de lidstaten wordt toegestaan om tot 25 % van de overblijvende emissierechten in de nieuwkomersreserve te veilen.
 8. Indien als toewijzingsmethode veilen is gebruikt, welk gebruik is er gemaakt van de rechten die niet op de veiling(en) zijn gekocht?
 9. AGVO, EVO en PAKHUIZEN vormen een groep van ondernemingen die op een gemeenschappelijke markt opereren, vis veilen en aanverwante diensten aan de visserijsector verlenen.
 10. Voorlopige kosteloze toewijzingen worden afgetrokken van de hoeveelheid emissierechten die de betrokken lidstaat anders overeenkomstig artikel 10, lid 2, zou veilen.
 11. Tot slot merken zij op dat EVO in de praktijk nooit de contractbepalingen heeft afgedwongen op grond waarvan reders hun vangsten in Oostende moeten laten veilen.
 12. Met ingang van 2013 veilen de lidstaten alle emissierechten die niet overeenkomstig artikel 10 bis en 10 ter kosteloos worden toegewezen.
 13. EVO blijkt alle kosten of een deel van de kosten te vergoeden van het containervervoer van in Oostende te veilen vis uit diverse plaatsen in Europa.
 14. Voor deze installaties verleende emissierechten worden door de lidstaat waarin de installatie gelegen is, afgetrokken van de overeenkomstig artikel 10, lid 2, te veilen hoeveelheid.
 15. 10 % van de totale hoeveelheid te veilen emissierechten die met het oog op solidariteit en groei binnen de Gemeenschap over bepaalde lidstaten wordt verdeeld, zodat de hoeveelheid emissierechten die deze lidstaten krachtens punt a) veilen, met de in bijlage II bis vermelde percentages wordt verhoogd, en