Betekenis van:
verbond

verbond (het ~ | meervoud verbonden)
Zelfstandig naamwoord
 • geheel van personen die zich op basis van gemeenschappelijke opvattingen, doelstellingen, activiteiten e.d. verenigd hebben
"het Simplistisch Verbond"
"een verbond van werkgevers"

Hyperoniemen

Hyponiemen

verbond
Zelfstandig naamwoord
 • een verdrag tussen staten, zakenpartners of individuen, omwille van een gemeenschappelijk voordeel

Werkwoord


Voorbeeldzinnen

 1. Het Spaanse verbond van bedrijfsorganisaties
 2. Verbond van vrije vakverenigingen van Slovenië
 3. een lid dat het Europees Verbond van Vakverenigingen vertegenwoordigt,
 4. European Games Developer Federation (Europees verbond van videospelletjesproducenten).
 5. De aanvullende opmerkingen van het Spaanse verbond van bedrijfsorganisaties kunnen als volgt worden samengevat.
 6. Verband Deutscher Rentenversicherungsträger — Datenstelle (Verbond van Duitse pensioenverzekeringsorganen — Bureau voor de informatica), Würzburg.
 7. Verder was het de Commissie niet duidelijk of de Roemeense overheid een werkgelegenheidsgarantie aan de privatisering verbond.
 8. De Spaanse regering verbond zich ertoe de werven hierna geen verdere herstructureringssteun meer te verstrekken, uitgezonderd verliescompensatie of privatisering.
 9. Verband Deutscher Rentenversicherungsträger — Datenstelle der deutschen Rentenversicherung (VDR-DSRV) (Verbond van Duitse pensioenverzekeringsorganen — Bureau voor de informatica), Würzburg.
 10. Mechel Željezara Ltd verbond zich ertoe aan zijn onafhankelijke afnemers tot een bepaalde hoeveelheid van het betrokken product voor export naar de Gemeenschap tegen gewijzigde prijzen te verkopen.
 11. Er zijn opmerkingen ontvangen van de regering van Gibraltar, Spanje, het Spaanse verbond van bedrijfsorganisaties en de regionale regering van Åland.
 12. Bovendien verbond Mechel Željezara Ltd zich ertoe dat zijn prijzen per productgroep in overeenstemming zouden worden gebracht met de prijzenstructuur die in de Gemeenschap geldt.
 13. Op dat moment verbond Fogasa aan de overeenkomst een hypotheek op de activa van Sniace om ten minste een deel van de lening te waarborgen.
 14. Op 29 januari 2003 heeft de Commissie van het Internationaal Verbond van Vrije Vakverenigingen (IVVV), het Europees Verbond van Vakverenigingen (EVV) en het Wereldverbond van de Arbeid (WVA) informatie ontvangen dat de vrijheid tot het oprichten van vakverenigingen zoals omschreven in de ILO-verdragen nr. 87 en 98, in Belarus ernstig en systematisch zou worden geschonden.
 15. Zoals de Commissie in beschikking N 513/01 opmerkte, verbond de staat zich er bijvoorbeeld toe om 118 miljoen EUR te betalen als prikkels voor werknemers om het bedrijf vrijwillig te verlaten.