Betekenis van:
verdediging

verdediging (de ~ | meervoud verdedigingen)
Zelfstandig naamwoord
 • verdedigende advocaat/advocaten in een rechtszaak
"het woord is aan de verdediging"
"de verdediging betoogde dat het OM niet ontvankelijk verklaard zou moeten worden"

Hyperoniemen

verdediging
Zelfstandig naamwoord
 • actie ondernomen om een aanval af te slaan
"Hij werd daardoor in de verdediging gedreven."
verdediging
Zelfstandig naamwoord
 • diegenen die een actie als onder [1] ondernemen of geacht worden te zullen ondernemen
"De verdediging van deze ploeg is niet bijster sterk nu deze goede speler geblesseerd is."
verdediging (de ~ | meervoud verdedigingen)
Zelfstandig naamwoord
 • achterste groep; achterhoede; achterhoede v.e. sportteam
"de verdediging werd totaal uit verband gespeeld"
"ze speelt in de verdediging"

Synoniemen

Hyperoniemen

verdediging (de ~ | meervoud verdedigingen)
Zelfstandig naamwoord
 • verdediging tegen aanvallen etc.; het verdedigen; het verdedigen
"de verdediging tegen [mogelijke Iraakse aanvallen]"
"de verdediging van een proefschrift"

Synoniemen

Hyperoniemen

verdediging (de ~ | meervoud verdedigingen)
Zelfstandig naamwoord
 • verdediging; het pleiten in een rechtszaak
"zijn eigen verdediging voeren"
"zijn verdediging tegen [alle kritiek]"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

verdediging (de ~ | meervoud verdedigingen)
Zelfstandig naamwoord
 • verdedigend betoog; betoog in een rechtszaak
"in haar verdediging betoogde de advocate dat er sprake was van uitlokking"

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. Aanval is de beste verdediging.
 2. Verdediging van rechten
 3. Bijdragen ter verdediging van het tolrestitutiesysteem: BGL en Verenigd Koninkrijk.
 4. Derhalve is geoordeeld dat hun recht op verdediging naar behoren in acht is genomen.
 5. Eerst dient te worden opgemerkt dat de verdediging van Automobiles Peugeot SA intrinsieke tegenstrijdigheden vertoont.
 6. De mogelijkheden tot doeltreffende verdediging versterken door onder meer toegang tot rechtsbijstand en gekwalificeerde vertaaldiensten.
 7. Artikel 48, lid 2, van het Handvest garandeert de eerbiediging van de rechten van verdediging.
 8. instructierecht tegenover IBG en LPFV met betrekking tot verdediging tegen gemaakte aanspraken;
 9. De betrokkene wordt vooraf in de gelegenheid gesteld zijn verdediging te voeren.
 10. de fundamentele rechten van het individu, met inbegrip van het recht op verdediging en op bescherming van de persoonlijke levenssfeer,
 11. Tijdens processen gelijke kansen bieden aan de openbare aanklagers en de verdediging, ook wat betreft de inrichting van de rechtszalen.
 12. Snellere vaartuigen (15 knopen en meer) zijn niet veilig voor aanvallen, maar snelheid is wel een efficiënte vorm van verdediging.
 13. Lokale en regionale partners hebben een specifieke rol te spelen met betrekking tot de verdediging van de belangen van mensen die in armoede of sociale uitsluiting leven.
 14. De bevoegde commissie onderzoekt de verzoeken om opheffing van de immuniteit of om verdediging van de immuniteit en voorrechten onverwijld in volgorde van binnenkomst.
 15. de betekening of kennisgeving is buiten zijn schuld, niet zo tijdig geschied als met het oog op zijn verdediging nodig was,