Betekenis van:
verfijnd

verfijnd
Bijvoeglijk naamwoord
 • met veel nuances en verfijningen
"zijn techniek is verfijnd"
"de verfijnde elegantie/smaak"

Synoniemen

Werkwoord


Voorbeeldzinnen

 1. Fase IV Verfijnd prototype op testbank IV.2011
 2. Dit beginsel is door het Hof van Justitie in een aantal zaken aanvaard en verfijnd.
 3. Overeenkomstig Richtlijn 86/609/EEG moeten proeven met gewervelde dieren worden vervangen, beperkt of verfijnd.
 4. De elementen waarmee de bevraging moet worden verfijnd, staan in punt 1.2.2.1.
 5. Gedurende die proeven zijn de beproevingsmethoden op een aantal punten verfijnd.
 6. Muizen beschikken over een uiterst verfijnd gehoor en zijn gevoelig voor ultrageluiden.
 7. Fase V Productie van één verfijnd OSI XeFDS I.2012 – III.2012 (één basiseenheid, vier sensoren/twee paar sensoren)
 8. De huidige formule moet worden verfijnd, zodat ze uitsluitend betrekking heeft op de directe kosten voor dergelijke reizen.
 9. Voor de duidelijkheid dienen bepaalde regels zoals bepaald in Besluit ECB/2007/5 verder te worden verfijnd,
 10. De vermelding mag alleen worden gebruikt als de dierproeven volledig door een alternatieve methode zijn vervangen (en dus niet als de dierproeven zijn verminderd of verfijnd).
 11. De afbakening hoeft niet verder te worden verfijnd aangezien de beoordeling vanuit het oogpunt van de mededinging dezelfde blijft ongeacht de gebruikte marktafbakening.
 12. Dit beginsel is door de Commissie veelvuldig toegepast en door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen in verschillende vonnissen aanvaard en verfijnd.
 13. Ten tweede, in het geval van gestructureerde emissies, dient de regel ingevolge welke achtergestelde schuldpapieren zijn uitgesloten van de Eerste Lijst, te worden verfijnd.
 14. Wanneer informatie wordt afgeleid uit autonome voertuigsystemen of wanneer externe informatie kan worden gecombineerd met informatie aan boord van het voertuig, is het wel mogelijk rekening te houden met de rijsituatie en kan de prioriteitsbepaling van de berichten worden verfijnd.
 15. cibébový výber, uitsluitend verkregen van met de hand geselecteerde overrijpe druiven die door de inwerking van Botrytis cinerea Persoon zijn verfijnd en een natuurlijk suikergehalte van minstens 28 °NM hebben,