Betekenis van:
vergaderzaal

vergaderzaal (de ~ | meervoud vergaderzalen)
Zelfstandig naamwoord
 • zaal voor vergaderingen
"de vergaderzaal van de Tweede Kamer"
"in de vergaderzaal"

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. De vergaderzaal is momenteel bezet.
 2. Toegang tot de vergaderzaal
 3. Artikel 137 Toegang tot de vergaderzaal
 4. Toewijzing van plaatsen in de vergaderzaal
 5. Artikel 32 Toewijzing van plaatsen in de vergaderzaal
 6. De deuren van de vergaderzaal mogen niet worden gesloten.
 7. De Conferentie van voorzitters beslist over de toewijzing van de plaatsen in de vergaderzaal, overeenkomstig artikel 32.
 8. Het quorum is bereikt wanneer een derde van de leden van het Parlement in de vergaderzaal aanwezig is.
 9. Het maximale aantal personen per delegatie dat zich tegelijkertijd in de vergaderzaal bevindt, de leden van de Raad daaronder begrepen, kan door de Raad worden vastgesteld.
 10. Bij een tweede herhaling kan de Voorzitter het voor de verdere duur van de vergadering de toegang tot de vergaderzaal ontzeggen.
 11. De Conferentie van voorzitters beslist over de toewijzing van de plaatsen in de vergaderzaal aan de fracties, de niet-ingeschrevenen en de instellingen van de Europese Unie.
 12. Met uitzondering van de door de Conferentie van voorzitters aangewezen vier leden, hebben alleen ambtenaren toegang tot de vergaderzaal, die op grond van hun functie of om redenen van dienstbelang, bevoegd en gemachtigd zijn de vergaderzaal te betreden en die voldoen aan de „need-to-know”-voorwaarde.
 13. Buiten de leden van het Parlement, de leden van de Commissie en de Raad, de secretaris-generaal van het Parlement, de aldaar dienstdoende personeelsleden en de deskundigen of ambtenaren van de Europese Unie, mag niemand de vergaderzaal betreden.
 14. De leden die hebben verzocht om vaststelling van het quorum worden bij het tellen van de aanwezigen als bedoeld in lid 2 meegerekend, ook als zij niet meer in de vergaderzaal aanwezig zijn.
 15. Bij de vaststelling van de uitslag van de stemming moeten overeenkomstig lid 2 alle in de vergaderzaal aanwezige leden en overeenkomstig lid 4 alle leden die om vaststelling van het quorum hebben verzocht, worden meegerekend.