Betekenis van:
veronderstellen

veronderstellen
Werkwoord
 • een bepaalde aanname maken
"Hij veronderstelde ten onrechte dat dit met gejuich begroet zou worden."
veronderstellen
Werkwoord
 • als beschikbaar aannemen, uitgaan van

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. We veronderstellen dat Tom eerlijk is.
 2. De lidstaten veronderstellen dat speelgoed dat van de CE-markering is voorzien, aan deze richtlijn voldoet.
 3. Het is redelijk te veronderstellen dat deze lidstaten bijdragen aan de historische kosten van het C.SIS.
 4. Het is dan ook redelijk om te veronderstellen dat de civiele activiteiten tot 2002 zwaar verliesgevend zijn geweest.
 5. Verder geven berichten in de vakpers aanleiding om te veronderstellen dat terugbetaling tot op heden niet heeft plaatsgevonden.
 6. Het lijkt daarom onredelijk te veronderstellen dat de automobielindustrie investeringen heeft gedaan zonder hiermee rekening te houden.
 7. De bevoegde autoriteiten verstrekken tevens alle verkregen inlichtingen die doen veronderstellen dat de gegevens in het certificaat van oorsprong of in de uitvoervergunning niet juist zijn.
 8. Voorts was het onjuist te veronderstellen dat bij een hypothetisch basisvermogen van 1 miljard EUR er voor 50 miljard EUR aan kredieten zou kunnen worden verstrekt.
 9. Wat betreft de vermeende schendingen van het evenredigheids-, rechtszekerheids- en vertrouwensbeginsel, veronderstellen de argumenten van de regering van Gibraltar een discretionaire bevoegdheid waarover de Commissie niet beschikt.
 10. […] Het is niet juist om te veronderstellen dat veranderingen in de reële waarde van de afgedekte positie gelijk zijn aan veranderingen in de waarde van het afdekkingsinstrument.
 11. Rekening houdend met het beperkte aantal betrokken schepen, veronderstellen de Belgische autoriteiten dat de overige lidstaten tot dusverre nog geen specifieke maatregelen voor deze schepen hebben vastgesteld.
 12. Zouden er geen maatregelen gelden, dan is er geen reden om te veronderstellen dat deze invoer niet tegen vergelijkbare dumpingprijzen zou plaatsvinden, maar dan in grotere hoeveelheden.
 13. (…) Bovendien was er geen enkele reden om a priori te veronderstellen dat met de woorden „passende maatregelen” specifiek op financiële maatregelen werd gedoeld.”
 14. De lijst bevatte een aantal fouten en onnauwkeurigheden, en het zou verkeerd zijn om te veronderstellen dat de Rekenkamer zelf hier verantwoordelijk voor was.
 15. Het verbruik van kunststoffen hangt grotendeels van het algemene verbruiksniveau en de industriële productie af en er is geen reden te veronderstellen dat dit in Beieren anders zou zijn.