Betekenis van:
verschoning

verschoning (de ~ | meervoud verschoningen)
Zelfstandig naamwoord
  • vergiffenis
"ik heb geen verschoning meegenomen"

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

  1. Uitsluiting, verschoning en wraking
  2. Het Bureau ziet toe op de naleving van de leden 2 en 3 en beslist over de verschoning of wraking van personeelsleden van de onderzoeksbureaus overeenkomstig artikel 81, lid 2, van de basisverordening.
  3. Alle stukken, hetzij in de vorm van originelen, of van afschriften, betreffende een procedure worden in een genummerd dossier bewaard, met uitzondering van de stukken betreffende de verschoning of wraking van leden van de Kamer van Beroep of personeelsleden van het Bureau of van het betrokken onderzoeksbureau, die afzonderlijk worden bewaard.