Betekenis van:
verschuiving

verschuiving (de ~ | meervoud verschuivingen)
Zelfstandig naamwoord
 • verandering
"Die gebeurtenis heeft geen grote verschuivingen teweeggebracht/veroorzaakt"

Hyperoniemen

verschuiving (de ~ | meervoud verschuivingen)
Zelfstandig naamwoord
 • verplaatsing door schuiven
"De berggids ontdekte een gevaarlijke verschuiving van los gesteente."
"Die krassen op de vloer heb je gemaakt bij de verschuiving van de kast."

Hyperoniemen

verschuiving (de ~ | meervoud verschuivingen)
Zelfstandig naamwoord
 • verschuiving naar een latere tijd; het tot later uitstellen; uitstel; uitstel
"de verschuiving (van een wedstrijd) naar [een later tijdstip]"

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. Verwachte verschuiving van de VS-productie van MEG naar ethanolamine
 2. Dat gebeurt na de bovengenoemde verschuiving van de feedbackgegevens, wanneer voor deze optie is gekozen.
 3. De kleine verschuiving van het draaipunt als gevolg van vervorming van de as mag worden verwaarloosd.
 4. Bovendien is een algemene verschuiving van de vraag ten gunste van grotere schepen vast te stellen.
 5. de mogelijke verschuiving van frauduleuze activiteiten naar goederen of andere diensten;
 6. Dat gebeurt na bovengenoemde verschuiving van de feedbackgegevens, wanneer voor deze optie is gekozen.
 7. Bij verschuiving van de teruggekoppelde signalen moeten zowel toerental als koppel evenveel in dezelfde richting worden verschoven.
 8. De doelstellingen van de Gemeenschap met betrekking tot groei en werkgelegenheid vereisten een economische verschuiving naar op kennis gebaseerde activiteiten.
 9. Door deze verschuiving zal dan weer de productie van haar concurrenten van de DSB- naar de „wholesale”-markt verschuiven.
 10. Dit systeem moest een verschuiving mogelijk maken van steun voor de teelt naar steun voor de teler.
 11. de gevolgen voor de vervoerssector in zijn geheel, met name wat de verschuiving in de vervoerswijze betreft;
 12. De laatste jaren wordt de TCS-markt gekenmerkt door een verschuiving van TCS met standaardresolutie naar TCS met hoge resolutie.
 13. Ten vierde kan de pijpleiding een verschuiving in de investeringen van kustlocaties in de Benelux naar bijvoorbeeld Duitsland teweegbrengen.
 14. Deze veranderingen uit de afgelopen periode hebben ook voor een verschuiving in de economische relaties tussen luchthavens gezorgd.
 15. In speciale gevallen, bijvoorbeeld wanneer instabiele stoffen of metalen worden getest, moet extra zorg aan de pH-verschuiving worden besteed.