Betekenis van:
verwarring

verwarring (de ~)
Zelfstandig naamwoord
 • verwarde toestand
"grote verwarring over iets"
"totale/opperste verwarring"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

verwarring
Zelfstandig naamwoord
 • een verwarde toestand
"Ze werden allemaal in verwarring gebracht."
verwarring (de ~)
Zelfstandig naamwoord
 • het verlegen zijn
"iemand in verwarring brengen"
"in verwarring raken"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

verwarring
Zelfstandig naamwoord
 • dwaling
"verwarring van namen"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

 1. "Juist," zuchtte Dima. "Sorry voor de verwarring dan. Geniet van je Fanta en prettige dag."
 2. Ik maakte gebruik van de verwarring en viel de vijand aan.
 3. Deze informatie moet consistent zijn om verwarring bij de consument te vermijden.
 4. Om verwarring met officiële corrigenda van de Commissie te voorkomen wordt de term technisch advies gebruikt.
 5. Ten derde heeft het feit dat de lijst talrijke militaire projecten bevatte, de verwarring vergroot.
 6. Een rasbenaming wordt geacht misleidend te zijn of verwarring te veroorzaken, wanneer die benaming:
 7. moeten vergezeld gaan van garanties om elke verwarring met de bovenbedoelde producten te voorkomen.
 8. Om verwarring te voorkomen, mogen er geen andere deuren op deze manier worden aangeduid.
 9. Het begrip overeenstemming dient in samenhang met het gevaar voor verwarring te worden uitgelegd.
 10. de benaming kan misleidend zijn of verwarring veroorzaken met betrekking tot de raseigenschappen of andere gegevens.
 11. functies die bij storing verwarring teweegbrengen bij de bestuurder of andere weggebruikers:
 12. Iedere verwarring met producten die onder de wijncategorieën van bijlage XI ter vallen, moet worden voorkomen.
 13. Het begrip overeenstemming moet in samenhang met het gevaar van verwarring worden uitgelegd.
 14. dat gelijk is aan of overeenstemt met het Gemeenschapsmerk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan; verwarring omvat het gevaar van associatie met het merk;
 15. Mag er in de praktijk verwarring zijn geweest, toch had het niet-discriminatoire karakter van het systeem voor alle belanghebbenden duidelijk kunnen zijn. Nederland heeft toereikende aanvullende maatregelen genomen om de transparantie te vergroten toen er verwarring bleek te bestaan.