Betekenis van:
verwonden

verwonden
Werkwoord
 • kwetsen; krenken
"mensen verwonden"
"zich verwonden tijdens een oefening"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

verwonden
Werkwoord
 • lichamelijk letsel veroorzaken
"De pijl verwondde de ruiter."
verwonden
Werkwoord
 • lichamelijk letsel oplopen
"Hij viel in het prikkeldraad en verwondde zich lelijk."

Werkwoord


Voorbeeldzinnen

 1. Toestand van trede of bevestiging zou gebruikers kunnen verwonden.
 2. Zij moeten zo zijn ontworpen en aangebracht dat de passagiers zich er niet aan kunnen verwonden.
 3. Zij dienen zodanig te zijn ontworpen en gebouwd dat de dieren zich niet kunnen verwonden.
 4. Kwartels kunnen uiterst snelle schrikreacties vertonen, waarbij zij zichzelf aan de kop kunnen verwonden.
 5. Zij dienen zodanig te zijn ontworpen en gebouwd dat de dieren zich niet kunnen verwonden.
 6. Gevaar is de intrinsieke eigenschap van het product dat een consument die het product gebruikt, kan verwonden.
 7. Het product mag geen uitstekende delen hebben waarop een kind kan vallen en waaraan het zich kan verwonden.
 8. Die bedekking mag niet schadelijk zijn voor de gezondheid van de dieren en de dieren mogen zich er niet aan kunnen verwonden.
 9. Elke naar binnen openende deur en het bijbehorende mechanisme moeten zo zijn gemaakt dat de beweging ervan de passagiers in normale gebruiksomstandigheden niet kan verwonden.
 10. Een voorbeeld van meerdere risico's is een hamer met een zwakke kop en een zwakke steel. Beide kunnen bij gebruik breken en de consument verwonden.
 11. Toestellen of installaties moeten extra worden beschermd zodat zij niet kunnen worden beschadigd door de dieren of de dieren zelf kunnen verwonden.
 12. Aangezien fretten ware ontsnappingskunstenaars zijn, dienen de leefruimten zo te zijn ontworpen dat de dieren niet kunnen ontsnappen en zich bij pogingen daartoe niet kunnen verwonden.
 13. Toestellen of installaties dienen extra te worden afgeschermd zodat zij niet door de dieren kunnen worden beschadigd en de dieren zelf niet kunnen verwonden.
 14. Die bedekking dient onschadelijk te zijn voor de gezondheid van de dieren en dient zodanig te zijn dat de dieren zich niet kunnen verwonden.
 15. Alle leefruimten dienen zo te worden ontworpen en onderhouden dat de dieren niet klem kunnen komen te zitten en zich niet kunnen verwonden, bijvoorbeeld tussen scheidingswanden of onder voedertroggen.