Betekenis van:
verminken

verminken
Werkwoord
  • iemands lichaam blijvend en misvormend letsel toebrengen
"Het ongeluk waarbij het voertuig waarin hij zat in brand vloog verminkte hem ernstig."

Voorbeeldzinnen

  1. afzien van het systematisch verminken, het isoleren of het permanent aangebonden houden van dieren;
  2. Iedere lidstaat treft de nodige maatregelen om het opzettelijk wissen, beschadigen, verminken, wijzigen, onderdrukken of ontoegankelijk maken van computergegevens in een informatiesysteem, indien dat op onrechtmatige wijze geschiedt, strafbaar te stellen, althans voor gevallen die niet onbeduidend zijn.
  3. Iedere lidstaat treft de nodige maatregelen om het opzettelijk ernstig hinderen of het onderbreken van de werking van een informatiesysteem, door de invoer, de transmissie, het beschadigen, wissen, verminken, wijzigen, onderdrukken of ontoegankelijk maken van computergegevens, indien dat op onrechtmatige wijze geschiedt, strafbaar te stellen, althans voor gevallen die niet onbeduidend zijn.