Betekenis van:
beschadigen

beschadigen
Werkwoord
 • schade toebrengen; beschadigen
"een auto licht/zwaar beschadigen"
"een huis beschadigen"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

beschadigen
Werkwoord
 • het toebrengen van schade
"Door de aardbeving is Christchurch zwaar beschadigd."

Voorbeeldzinnen

 1. Beschadigde mensen beschadigen mensen.
 2. Spanningsonderbrekingen geen onderdelen kunnen beschadigen.
 3. Het doden, vernietigen of beschadigen van beschermde dier- en plantensoorten
 4. Letterlijk betekent de term „uitpersen zonder te beschadigen”, een methode die voor hoogwaardige producten wordt toegepast.
 5. Er zijn geen aanwijzingen dat deze stoffen het genetische materiaal op andere manieren beschadigen.
 6. een verbod om opzettelijk hun nesten en eieren te vernielen of te beschadigen of hun nesten weg te nemen;
 7. Vervoersomstandigheden: De op de opslagtanks gemonteerde apparatuur moet niet zodanig worden aangebracht dat deze tijdens het vervoer kan beschadigen.
 8. Het materiaal binnen in de verpakkingseenheid moet nieuw en schoon zijn en mag de producten niet uitwendig of inwendig beschadigen.
 9. De middelen ter bescherming tegen dit risico moeten doeltreffend zijn, maar moeten ook aangepast zijn aan de vorm van het vliegtuig en mogen dit niet beschadigen.
 10. Het materiaal aan de binnenkant van de verpakkingseenheid moet nieuw en schoon zijn en mag de producten niet uitwendig of inwendig kunnen beschadigen.
 11. De snede is ver genoeg onder het diafragma aangebracht om dit niet te beschadigen, maar niet verder dan 1 cm eronder.
 12. Het op elk product aangebrachte etiket mag bij het verwijderen ervan geen zichtbaar spoor van lijm achterlaten en de schil niet beschadigen.
 13. Het eventueel op elk product aangebrachte etiket mag bij het verwijderen ervan geen zichtbaar spoor van lijm achterlaten en de schil niet beschadigen.
 14. De snede is ver genoeg onder het diafragma aangebracht om dit niet te beschadigen, maar niet verder dan 1 cm eronder.
 15. Sleepstukken moeten zodanig zijn ontworpen dat schade die de rijdraad zou kunnen beschadigen tot gevolg heeft dat de stroomafnemer automatisch gestreken wordt.