Betekenis van:
verzoekschrift

verzoekschrift (het ~ | meervoud verzoekschriften)
Zelfstandig naamwoord
 • schriftelijk verzoek
"een verzoekschrift indienen"
"een verzoekschrift tot/aan iemand richten"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

 1. Inleidend verzoekschrift
 2. Indiening van het verzoekschrift
 3. Elk verzoekschrift begint met:
 4. Het verzoekschrift in hogere voorziening
 5. Het verzoekschrift in hogere voorziening bevat:
 6. Verplichte vermeldingen en regels voor het indienen van het verzoekschrift
 7. de datum waarop het verzoekschrift haar is betekend;
 8. Elk verzoekschrift wordt aan de griffie van het Gerecht gericht.
 9. De structuur en de inhoud van het verzoekschrift en het verweerschrift/de memorie van antwoord
 10. Artikel 43 en artikel 44, leden 2 en 3, zijn op het verzoekschrift van toepassing.
 11. Bij gebreke van regularisatie beslist het Gerecht of het verzoekschrift niet-ontvankelijk is.
 12. de datum waarop het verzoekschrift in hogere voorziening door de partij in ontvangst is genomen;”
 13. Het verzoekschrift wordt betekend aan alle in de procedure voor het Gerecht voor ambtenarenzaken betrokken partijen.
 14. de aanduiding van de partij of de partijen tegen wie het verzoekschrift is gericht;
 15. De pagina’s van het verzoekschrift, de bijlagen en eventuele inlegvellen inbegrepen, worden doorlopend genummerd, rechtsboven.