Betekenis van:
weerstaan

weerstaan
Werkwoord
 • stand houden, weerstand bieden aan
"De oude boom verloor een paar takken, maar hij weerstond de storm opvallend goed."
weerstaan
Werkwoord
 • zich stellen tegenover
"de verleiding weerstaan"
"een aanval weerstaan"

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. Ik kan aan alles weerstaan behalve aan verleiding.
 2. Mijn huis is ontworpen om een aardbeving te weerstaan.
 3. ontworpen om een druk te weerstaan …;
 4. ontworpen om een druk te weerstaan …;
 5. Tussenschotten moeten sterk genoeg zijn om het gewicht van de dieren te weerstaan.
 6.  het belagen, weerstaan, intimideren, seksueel intimideren, beïnvloeden, hinderen of belemmeren van een erkende inspecteur of waarnemer;
 7. het belagen, weerstaan, intimideren, seksueel intimideren, beïnvloeden, hinderen of belemmeren van een erkende inspecteur of waarnemer;
 8. de dieren niet kunnen ontsnappen of eruit kunnen vallen, en zij de bewegingsbelasting kunnen weerstaan;
 9. De verankeringen voor bevestigingssystemen weerstaan krachten zoals beschreven in Richtlijn 76/115/EEG en ISO-norm 10542-1:2001.
 10. ontworpen om een druk te weerstaan tijdens normaal bedrijf op een diepte van meer dan 1000 m en met omzetters:
 11. ontworpen om een druk te weerstaan tijdens normaal bedrijf op een diepte van meer dan 1000 m en met omzetters:
 12. De elektrische installatie moet zodanig zijn ontworpen, gebouwd en gemonteerd dat de onderdelen ervan kunnen weerstaan aan de corrosiefenomenen waaraan ze onderhevig zijn.
 13. Voor de toepassing van dit punt wordt een materiaal als brandbaar beschouwd als het niet is ontworpen om temperaturen te weerstaan die op die plaats kunnen heersen.
 14. In de motorruimte moet bijzondere aandacht worden besteed aan hun geschiktheid om de omgevingstemperatuur en de effecten van alle mogelijke contaminanten te weerstaan.
 15. zodanig zijn vervaardigd dat zij aan de voorzienbare krachten kunnen weerstaan. Bijzondere aandacht moet worden geschonken aan de noodstopvoorzieningen, die sterk belast kunnen worden.