Betekenis van:
zich schikken

zich schikken
Werkwoord
  • (van zaken) gewoon worden

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

zich schikken
Werkwoord
  • aarden, zich aanpassen

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

zich schikken
Werkwoord
  • corrigeren

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

  1. Ze schikken zich naar de bijzondere voorwaarden die werden vastgesteld naar aanleiding van de bekendmaking van de voormelde lijsten en die betrekking hebben op de rechtstreekse, onrechtstreekse, volledige of gedeeltelijke toegang.
  2. Met betrekking tot punt 16, onder b), c) en d), hebben de Italiaanse autoriteiten meegedeeld dat zij zich zouden schikken naar de aanwijzingen in het plattelandsontwikkelingsprogramma voor de regio Veneto 2000-2006 (POP Veneto).
  3. Om op het grondgebied van de Gemeenschap geproduceerde gegarandeerde traditionele specialiteiten gemakkelijker en sneller te kunnen identificeren, moet het gebruik van de vermelding „gegarandeerde traditionele specialiteit” of het desbetreffende communautaire symbool op het etiket verplicht worden gesteld, waarbij voor de marktdeelnemers moet worden voorzien in een redelijke termijn om zich hiernaar te schikken.
  4. Om de marktdeelnemers in de gelegenheid te stellen zich naar de nieuwe voorschriften te schikken, moet worden voorzien in een overgangsperiode voor het in de handel brengen van producten die aan de momenteel geldende versie van Verordening (EEG) nr. 2136/89 voldoen.