Betekenis van:
zienswijze

zienswijze
Zelfstandig naamwoord
 • manier waarop men tegen de zaken aankijkt
"Die zienswijze wordt niet door alle onderzoekers gedeeld."
zienswijze (de ~ | meervoud zienswijzen)
Zelfstandig naamwoord
 • inzicht; verhandeling; visie; manier van kijken; opvatting
"een zienswijze aanhangen/verdedigen"
"van iemands zienswijze zijn"

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. De Commissie schaart zich achter deze zienswijze.
 2. De Commissie deelt in deze de zienswijze van Alcoa [92].
 3. Deze vertegenwoordigers presenteren hun zienswijze op uniforme wijze aan de adviesgroep.
 4. hun zienswijze te geven over de praktische uitvoering van dat beleid;
 5. Beoogd wordt de zienswijze en voorstellen van alle betrokken partijen in het besluitvormingsproces te vernemen.
 6. De Poolse zienswijze werd bevestigd in de onafhankelijke rapportage van mei 2005 [27].
 7. Deze zienswijze wordt in grote lijnen bevestigd door het marktonderzoek van de Commissie.
 8. Voor de zienswijze van Air France/KLM op het privatiseringsproces wordt verwezen naar paragraaf 4.4.
 9. De Poolse autoriteiten stelden deze zienswijze tot het besluit van de Commissie van 10 oktober 2007 niet ter discussie.
 10. Op verzoek van de Commissie geeft het ENTSB voor elektriciteit zijn zienswijze op de vaststelling van richtsnoeren als bepaald in artikel 18.
 11. Na dat overleg stelt de Commissie de lidstaat die het besluit heeft genomen, en de andere lidstaten onmiddellijk in kennis van haar zienswijze.
 12. Op verzoek van de Commissie geeft het ENTSB voor gas zijn zienswijze op de vaststelling van richtsnoeren als bepaald in artikel 23.
 13. Het belang van het netwerk van filialen en de lokale fysieke aanwezigheid van de bank in de retailsector pleiten voor de zienswijze van een Berlijnse markt.
 14. Zich refererend aan de zienswijze van de curator wees Duitsland erop dat de schuldeisers niet met de insolventieplannen zouden hebben ingestemd, indien de openbare schuldeisers in de groepen HAG 3 en PBS 3 niet volledig van hun schuldvorderingen hadden afgezien.
 15. Om ervoor te zorgen dat de telers en andere belanghebbende partijen een eerlijke kans wordt geboden om hun zienswijze kenbaar te maken, dienen uitvoeringsbepalingen inzake het overlegproces te worden vastgesteld.