Vertaling van Bestehen

Inhoud:

Duits
Nederlands
Bestehen, Dasein [o] (das ~), Existenz [v] (die ~) {zn.}
bestaan  [o]
existentie
zijn 
Glauben Sie an die Existenz Gottes?
Geloof je in het bestaan van God?
Sie versucht die Existenz von Geistern zu beweisen.
Zij probeert het bestaan van geesten te bewijzen.
bestehen, da sein, existieren, vorhanden sein {ww.}
bestaan 

wir bestehen
sie bestehen

wij bestaan
zij bestaan
» meer vervoegingen van bestaan

Tatsachen hören nicht auf zu existieren, wenn man sie ignoriert.
Feiten houden niet op te bestaan omdat ze genegeerd zijn.
bestehen {ww.}
bestaan uit 
bestehen {ww.}
halen
slagen 

wir bestehen
sie bestehen

wij halen
zij halen
» meer vervoegingen van halen

Existenz [v] (die ~), Dasein [o] (das ~), Bestehen, Vorhandensein [o] (das ~) {zn.}
bestaan  [o]
aanzijn [o]
Manchmal frage ich mich, ob diese Welt nicht nur in jemandes Kopf vorhanden ist, der uns alle in die Existenz träumt. Vielleicht bin ich es sogar.
Soms vraag ik me af of deze wereld er alleen in iemands hoofd is, en hij ons allemaal tot bestaan droomt. Misschien ben ik het zelfs wel.
audauern, aushalten, beharren, bestehen, verharren {ww.}
volhouden 
volharden
doorzetten
voet bij stuk houden
doorbijten

wir bestehen
sie bestehen

wij houden vol
zij houden vol
» meer vervoegingen van volhouden

Erfolg haben, gelingen, bestehen {ww.}
slagen 
slagen voor
klaarspelen
doorkomen

wir bestehen
sie bestehen

wij slagen
zij slagen
» meer vervoegingen van slagen

Er wollte Erfolg haben.
Hij wilde slagen.
Ich denke, dass es ihm gelingen wird.
Ik denk dat hij zal slagen.