Vertaling van sogar

Inhoud:

Duits
Nederlands
gar, ja, selbst, sogar, einmal {bw.}
zelfs

Voorbeelden in zinsverband

Duits
Nederlands

Sogar Kinder können dieses Buch lesen.

Zelfs kinderen kunnen dit boek lezen.

Sogar ein Kind kann so etwas tun.

Zelfs een kind kan zoiets doen.

Sogar die Japaner machen Fehler, wenn sie Japanisch sprechen.

Zelfs Japanners kunnen fouten maken wanneer ze Japans spreken.

Manchmal frage ich mich, ob diese Welt nicht nur in jemandes Kopf vorhanden ist, der uns alle in die Existenz träumt. Vielleicht bin ich es sogar.

Soms vraag ik me af of deze wereld er alleen in iemands hoofd is, en hij ons allemaal tot bestaan droomt. Misschien ben ik het zelfs wel.

Sogar der Friedhof hat seine eigene Auftritt, und dort gibt es eine Seite "Neuigkeiten"! Kannst du dir Neuigkeiten vom Friedhof vorstellen?!

Dit kerkhof heeft zelfs een eigen site, en daarop staat een pagina "Nieuws". Kunnen jullie het je voorstellen, nieuws van de begraafplaats?!

Die Zeit hat keine Trennlinien, um ihren Fortlauf anzuzeigen. Es gibt nie ein Gewitter oder einen Fanfarenstoß, um den Beginn eines neuen Monats oder Jahres anzuzeigen. Sogar wenn ein neues Jahrhundert beginnt, sind es nur wir Sterblichen, die Glocken läuten und Pistolen abfeuern.

Tijd heeft geen onderverdelingen om het verstrijken ervan aan te duiden, er is nooit een onweersbui of trompetgeschal om het begin van een nieuwe maand of een nieuw jaar aan te kondigen. Zelfs wanneer er een nieuwe eeuw aanbreekt, zijn alleen wij stervelingen het, die klokken luiden en pistolen afschieten.


Gerelateerd aan sogar

gar - ja - selbst - einmal