Vertaling van account for

Inhoud:

Engels
Nederlands
to account for, to render account {ww.}
rekenschap afleggen
to account for {ww.}
voor zijn rekening nemen
to clarify, to explain, to account for, to construe, to account {ww.}
uitleggen 
verklaren 
verhelderen
duidelijk maken
beduiden

I account
you account
we account

ik leg uit
jij legt uit
wij leggen uit
» meer vervoegingen van uitleggen

Neither can I explain it.
Ik kan het ook niet uitleggen.
I will explain it to him.
Ik zal het aan hem uitleggen.
to explain, to account for, to elucidate, to expound, to explicate, to give an accounting for {ww.}
uitleggen 
toelichten 
verklaren 
uiteenzetten 
beduiden
I don't know how to explain it.
Ik weet niet hoe ik het moet uitleggen.
I can't explain the difference between those two.
Ik kan het verschil tussen die twee niet uitleggen.
to be answerable, to be liable, to be responsible, to account for, to be responsible for {ww.}
verantwoordelijk zijn
verantwoorden
aansprakelijk zijn
to constitute, to make up, to account for {ww.}
vormen 
uitmaken 
to consider, to regard, to account, to take into account, to ponder, to reflect, to see {ww.}
beschouwen 
afwegen
overwegen 
nagaan

I account
you account
we account

ik beschouw
jij beschouwt
wij beschouwen
» meer vervoegingen van beschouwen

Should you have settled the account since this mail was written, please ignore our reminder.
Mochten deze mail en uw betaling elkaar gekruist hebben, dan verzoeken wij u deze herinnering als niet verzonden te beschouwen.
Americans are said to regard the amount of money a man makes as a criterion of his ability.
Men zegt dat Amerikanen de hoeveelheid geld die iemand verdient beschouwen als een maatstaf van wat hij kan.
to calculate, to count, to figure, to work out, to account, to number, to reckon, to tally, to add up {ww.}
tellen 
rekenen 
berekenen 
uitrekenen
calculeren 

I account
you account
we account

ik tel
jij telt
wij tellen
» meer vervoegingen van tellen

He can't count.
Hij kan niet tellen.
My son can already count up to one hundred.
Mijn zoon kan al tot honderd tellen.
to consider, to account {ww.}
aanmerken als

I account

to believe, to deem, to account, to accredit {ww.}
geloven
houden voor
menen

I account
you account
we account

ik geloof
jij gelooft
wij geloven
» meer vervoegingen van geloven

to deem, to opine, to think, to account, to feel, to hold, to reckon, to see {ww.}
achten 
geloven
van mening zijn 
vinden 

I account
you account
we account

ik acht
jij acht
wij achten
» meer vervoegingen van achten