Vertaling van construe

Inhoud:

Engels
Nederlands
to analyse, to assay, to construe, to parse {ww.}
ontbinden
ontleden
analyseren

I construe
you construe
we construe

ik ontbind
jij ontbindt
wij ontbinden
» meer vervoegingen van ontbinden

to interpret, to construe {ww.}
vertolken 
verklaren 
interpreteren 
uitleggen 
duiden

I construe
you construe
we construe

ik vertolk
jij vertolkt
wij vertolken
» meer vervoegingen van vertolken

to construe, to interpret, to see {ww.}
nemen
opvatten
opnemen

I construe
you construe
we construe

ik neem
jij neemt
wij nemen
» meer vervoegingen van nemen

I don't know how to interpret his words.
Ik weet niet hoe ik zijn woorden moet opvatten.
Faith is taking the first step, even when you don't see the whole staircase.
Vertrouwen is het nemen van de eerste stap, zelfs als je niet de hele trap kunt zien.
to clarify, to explain, to account for, to construe, to account {ww.}
uitleggen 
verklaren 
verhelderen
duidelijk maken
beduiden

I construe
you construe
we construe

ik leg uit
jij legt uit
wij leggen uit
» meer vervoegingen van uitleggen

Neither can I explain it.
Ik kan het ook niet uitleggen.
I will explain it to him.
Ik zal het aan hem uitleggen.
to construe, to interpret, to see {ww.}
construeren

I construe
you construe
we construe

ik construeer
jij construeert
wij construeren
» meer vervoegingen van construerenGerelateerd aan construe

analyse - assay - parse - interpret - see - clarify - explain - account for - accountconsider - forge