Vertaling van agitation

Inhoud:

Engels
Nederlands
agitation, commotion, disturbance, excitement, flutter, turmoil {zn.}
onrust
beroering  [v]
gisting [v]
agitatie  [v]
agitation {zn.}
hetze
agitation, alarm, disturbance, restlessness, roughness {zn.}
onrust
rusteloosheid [v]
woeligheid [v]
gejaagdheid [v]
commotion, agitation {zn.}
opschudding [v]
troebelen
onrust
agitatie  [v]
What's the commotion?
Vanwaar de opschudding?
excitement, agitation {zn.}
opwinding [v]
opgewondenheid [v]
She jumped about in excitement.
Ze sprong rond van opwinding.
I was looking for some excitement so I decided to bring the handcuffs.
Ik was op zoek naar wat opwinding, dus ik besloot de handboeien mee te brengen.
anxiety, agitation, concern, disquiet, fear, trouble, unease {zn.}
zorg
ongerustheid [v]
beduchtheid [v]
His behavior is my primary concern.
Zijn gedrag is mijn belangrijkste zorg.
commotion, agitation, abetment, incitement, ferment, fermentation, fermenting, zymolysis, zymosis {zn.}
opschudding [v]
woeling [v]
stokerij [v]
beweging  [v]
beroering  [v]
agitatie  [v]
fermentatieproces [o] (het ~)
excitement, agitation, ado, stir {zn.}
opwinding [v]
gejaagdheid [v]
riot, tumult, agitation, clamour, havoc, mayhem, row, turmoil, stir {zn.}
herrie [v]
roerigheid [v]
rustverstoring [v]
getier
rel
spektakel
tumult


Gerelateerd aan agitation

commotion - disturbance - excitement - flutter - turmoil - alarm - restlessness - roughness - anxiety - concern - disquiet - fear - trouble - unease - abetmentphysical process