Vertaling van angry

Inhoud:

Engels
Nederlands
angry, cross, heated, wild {bn.}
boos
kwaad 
toornig
nijdig
verstoord
vertoornd
angry, furious, raging, tempestuous, wild {bn.}
schuimen

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Don't make me angry.

Maak me niet boos.

Naturally he got angry.

Natuurlijk werd hij boos.

She got angry.

Zij werd kwaad.

Don't get angry!

Word niet boos.

I'm angry with her.

Ik ben boos op haar.

He got angry.

Hij werd kwaad.

I think he's angry.

Ik denk dat hij kwaad is.

I will become angry.

Ik zal boos worden.

Are you angry?

Ben je kwaad?

My uncle is angry.

Mijn oom is kwaad.

Are you angry with Tom?

Ben je boos op Tom?

What made her so angry?

Wat maakte haar zo kwaad?

I think he was angry.

Ik denk dat hij boos was.

Tom is angry and bitter.

Tom is boos en verbitterd.

The British government was angry.

De Britse regering was kwaad.


Gerelateerd aan angry

cross - heated - wild - furious - raging - tempestuousexperience