Vertaling van cross

Inhoud:

Engels
Nederlands
to cross {ww.}
kruisen
over elkaar slaan

I cross
you cross
we cross

ik kruis
jij kruist
wij kruisen
» meer vervoegingen van kruisen

The ship will cross the equator tonight.
Het schip zal vannacht de evenaar kruisen.
to cross, to go beyond, to cover, to pass {ww.}
overlopen
oversteken
overgaan

I cross
you cross
we cross

ik overloop
jij overloopt
wij overlopen
» meer vervoegingen van overlopen

to cross, to pass over {ww.}
oversteken

I cross
you cross
we cross

ik steek over
jij steekt over
wij steken over
» meer vervoegingen van oversteken

cross {zn.}
kruis  [o]
They donated money to the Red Cross.
Ze schonken geld aan het Rode Kruis.
She did a lot of voluntary work for the Red Cross.
Zij deed veel vrijwilligerswerk voor het Rode Kruis.
cross, peevish, pettish, petulant, morose {bn.}
balorig
kregel
slechtgehumeurd
kregelig
gemelijk
to go beyond, to cross {ww.}
oversteken
te boven gaan
overgaan

I cross
you cross
we cross

ik steek over
jij steekt over
wij steken over
» meer vervoegingen van oversteken

to cross out, to cancel, to cross, to overstrike {ww.}
uitschrappen
doorstrepen
een streep halen door
doorhalen 

I cross
you cross
we cross

ik schrap uit
jij schrapt uit
wij schrappen uit
» meer vervoegingen van uitschrappen

transverse, cross, crosswise {bn.}
dwars
angry, cross, heated, wild {bn.}
boos
kwaad 
toornig
nijdig
verstoord
vertoornd


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Cross the street.

Steek de straat over.

I'm cross-eyed.

Ik ben scheel.

The ship will cross the equator tonight.

Het schip zal vannacht de evenaar kruisen.

They donated money to the Red Cross.

Ze schonken geld aan het Rode Kruis.

Don't cross the road while the signal is red.

Steek de straat niet over wanneer het stoplicht rood is.

She did a lot of voluntary work for the Red Cross.

Zij deed veel vrijwilligerswerk voor het Rode Kruis.

You must be careful of the traffic when you cross the street.

Je moet oppassen voor het verkeer als je de straat oversteekt.